Бурі і зливи. – Мали поляки Редля мають ще і Ґолєску.

Бурі і зливи. Львів. Вчера між 3. і 4. год. попол. лютила ся буря над містом. Злива з громами тривала пів години, а наслідки були страшні. Всі низше по­ложені улиці були залиті водою. Трамваєва ко­мунїкация устала. На Городецькій улица вода сягала пів метра, з каналу викидала вода потоп­лених псів і котів. На Пїдзелізничій улици грім ранив одну жінку. В сутеринових мешканях в се­редмістю вода заподіяла великі шкоди. В крає­вім виділі сутерини залиті водою. При ул. Бра­єрівській ч. 15 залила вода мешканє прецлярки Чернецької. Прийшла там на ратунок поліция. Дальше залила вода улицї Вулецьку, Коперника і Лєнартовича. Проти трамваєвої ремізи вода сягала пів метра. При ул. Коперника мешканцї налитих водою сутерин виривали крати з вікон і так ратували ся. В міській елєктрівни залила вода пивниці. Шкоди великі, вода знищила за­соби трамваєвих білетів. На Глибокій улици во­да залила сутерини а навіть партерові мешканя. Люди виносили річи на улицю, щоби так їх ра­тувати. На ул. Японській зарисувала ся каме­ниця, яку саме будують. При ул. На Байках за­пав ся хідник. Ул. Казимирівська аж по площу Ґолуховського перемінила ся в ріку. При Горо­децькій і Янівській залиті сутерини, склепи по­нищені. При збізі улиць Стрийської, Обозової, Яблоновських і Пелчинської утворило ся з води озеро. Вода нанесла стільки намулу, що рівнав ся хідникови. В трамвай UL, що їхав ул. Копер­ника біля жандармериї вдарив грім, спалив усї проводи. Діти і жінки зімлїли.

Мали поляки Редля мають ще і Ґолєєску. Бувшого капітана румунської армії Ґолєску (Родерик Демковіч-Добжанський) засудили за шпіонажу по деґрадациї на 20 лїт вязниці. Ґолєєску внїс відкликанє, але висший військовий суд його відкинув. Йому доказали цілий ряд шпіонських афер в користь Росиї і ошуканство. Ґ. для віродостойности продаваних копій документів підробляв печатки. Про сю деґрадацию Поляка-перекінчика з Букарешту доносять: Відібранє почесних відзнак капитанови Ґолєєску, котрого засуджено на 20 лїт в’язниці за зраду військових тайн відбуло ся публічно. Військовий кордон окружив площу перед мінїстерством війни. Тут комендант корпусу зачитав приказ про деґрадацию, потім на даний знак звичайний рядовик підійшов до капітана Ґолєєску і зірвав йому еполети вимовляючи слова: «Ти негідний носити офіцерські відзнаки». Опісля Ґолєєску мусїв перейти через два ряди жовнїрів, котрі обкидали його ріжними образами. Вкінці віддано капітана Ґолєєску цивільним властям для інтернованя його у вязници.

 

18.07.1913

До теми