◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Засїданє видїлу Наук. товариства имени Шевченка відбуде ся дня 22 н. ст. падолиста с. є. в пятницю о 7-ій годинї вечером в комнатї товариства [ринок ч. 10. II. поверх].

 

Холєра. Видно, що вохкій воздух сприяє розвоєви холєри, бо она сими днями знов трохи змогла cя. Новою місцевостію, де она появила ся, єсть Сїлець беньківскій — в повітї каменецкім; там запали на холєру 3 особи. Після урядового донесеня з 19. с. м. остало ся на той день в лїченю 11 осіб, занедужало 6, подужали 2, померли 2, остало хорих 13 осіб.

 

На шляху зелїзницї льокальної Львів-Клепарів-Янів відбула ся дня 18 с. м. комісія технічно-поліційна і орекла, що будова тої зелїзницї відповідає під кождим взглядом приписам, а виконанє подрібних праць і цїле урядженє зелїзниче назвала взірцевим. В наслїдок того дозволено на отворенє руху на тій зелїзници вже з днем 21 с. м. Першій поїзд ч. 3252 вийшов нинї о 6-ій годинї рано з Янова замість уряджувати звичайні торжества при отвореню зелїзницї янівскої, зложила дирекція Банку гіпотечного 300 зр. для бідних міста Львова а 100 зр. для бідних міста Янова. Стацію в Янові освятили 16 с. м. місцеві парохи обох обрядів.

 

Семинарі для судьїв. В цїли доповняючого образованя молодих судьїв завів презідент львівского висшого суду краєвого д-р Тхуржницкій при всїх судових трибуналах всхідної Галичини і Буковини семинарі. В семинарях тих мають обговорюватись правничі квестії через відчити і дискусії. Першій збір участників такої семинарії у Львові відбув ся минувшого тиждня. На сїм зборі мав відчит авскультант Ярослав Лепкій о правній сути посїданя, о посїданю табулярнім і природнім та о відносинах між ними.

 

Галицка еміґрація під дебатою кола польского у Відни. Рогатиньскій віддїл товариства господарского внїс до кола петицію щоби зараджено громадній еміґрації селян з Галичини до Бразилії. При обговореню сеї петиції порушено справу дїяльности товариства св. Рафаїла. Посол Рутовскій зазначив, що товариство св. Рафаїла причинило ся до збільшеня еміґрації; послїдними часами вислало з партією еміґрантів, числячою 500 душ, д-ра Клобуковского і сей прирік бразилійскому міністерству доставати до Бразилії ще 9000 еміґрантів. Рівнож пос. Копициньскій жалував ся на погубну дїяльність товариства; оно устроює торжественні пращаня еміґрантів, і тим самим заохочує до дальшої еміґрації, а тимчасом еміґранти суть запродувані в неволю в Паранї і терплять крайну нужду. В оборонї товариства св. Рафаїла промавляли посли кс. Хотковскій і д-р Вєльовєйскій. Коло поручило д-рови Вєльовейскому здати справу з петиції.

 

Дрібні вісти. Дня 24 н. ст. падолиста с. р. відбуде ся Стинаев нижній [стація зелїзнича і почта Любінцї] вінчанє п. Ивана Кохановского, кандидата нотаріяльного з Сколього, з панною Анастасію Ґиличиньскою, дочкою о. Ивана Ґиличиньского пароха з Стинави нижної.

 

Дѣло

20.11.1895

До теми