Відозва з Тернопільщини.

Братя!

 

Остатні вибори до сойму краєвого огорнули всїх людей доброї волї тяжким сумом і огірченєм. Та й не диво! Таких виборів досв ще не бувало — нїколи ще так, як сим разом, не споневіряно так нашого дорогого права конституційного.

 

Сповняючи обовязки і поносячи тягари для держави і краю — ми повинні вповнї уживати і прав, які нам запоручують основні закони конституційні. Хвалити Бога — минули часи і ми хочемо, щоби й слїду не остало ся з тих часів, коли-то права служили лише упривілейованим, а на нас спадали самі тягари та своєволя над нашою долею. Часи житя нашого в австрійскій державі виробили нас на людей свідомих себе, свідомих своєї гідности і прав, перед котрими всї стоять рівні. Длятого ми й не хочемо гнутись перед упривілейованими, заживати лише ласки з волї гордих, — але хочемо в державі правній знати лише право, стеречи свого права і боротись за своє право.

 

На оборону свого права ми й скликуємо отсим Вас, Братя, на віче, котре відбуде ся в Тернополи 30-ого н. ст. жовтня [в середу] о годинї 12-ій в полудне. [Місце збору оголосить ся пізнїйше.]

 

Предметом нарад віча будуть сегорічні вибори до сойму. В справі тій буде виготовлений реферат з предложеною до ухвали віча резолюцією: щоби списати пропамятне письмо до нашого Найяснїйшого Пана і вибрати з посеред віча депутацію, котра би прилучила ся до громадної депутації з цїлого краю для врученя пропамятного письма Єго Величеству і просьби о уневажненє переведених виборів а зарядженє нових.

 

Так ухвалили Ви, Братя, ще того самого злощастного дня, коли по довершенім виборі посла в Тернополи — зібрали ся ми всї, що постояли за народну правду. Тепер запрошуємо і кличемо Вас на віче — для прилюдного звершеня тої Вашої волї. Прибувайте ж на віче всї — не лиш виборцї, але й правиборцї та й загалом громадяне, без різницї на обряд, — прибувайте всї люде добрі, котрим наша доля лежить на серци!

 

Просимо!

 

За комітет вічевий: Валентій Левандовскій з Кутковець. — Павло Думка з Купчинець. — Роман Волинець з Бірок. — Павло Чорномаз з Шляхтинцїв. — Теодор Ремінник з Стегниківцїв. — Данило Ткач з Курник.

 

Дѣло

19.10.1895

До теми