◦ ◦ ◦ ◦

Громадська думка, 21.09.1920

Ситуація

З Горішного Шлеська.

ПАТ. доносить, що на Горішній Шлеськ прибувають великі відділи німецьких боївок. Один з членів цих боївок мав заявити, що вони приїхали до нової акції, яка тим разом мусить вдатися. Він мав також заявити, що за боївками йде транспорт з оружям і муніцією. ПАТ. твердить, що Німці плянують на Горішнім Шлеську вже в найблищих днях нові заворушення, а всі їх ноти мають на меті замаскувати з гори оружний виступ Німців, як оборону перед польськими насильствами. В звязку з цим — на думку ПАТ. — німецька преса пише, що одночасно з мировою конференцією в Ризі розпічнеться нова офензива червоних військ на Польщу, яка й тим разом буде кличем до нового німецького нападу на Поляків. Це донесення кінчить ПАТ. словами, що "польська людність не позволить себе мордувати".

З другого боку польські часописи доносять, що німецький уряд видав комунікати, в яких вказує на оружні приготовання Поляків на Гор. Шлеську, які мають на меті обсадження Мисловиць і Катовиць.

Яку ціль мали ці суперечні донесення з польських жерел — покаже недалека будучність.

 

Контроля транспортів оружя в Німеччині.

Як доносить радіо з Науен, німецький союз залізничників ухвалив контролювати валізничі транспорти з оружям. На представлення німецького міністра залізниць на засіданню в Дресдені зрікся союз сього права що до транспортів, які мають дозвіл від міністерства краєвої оборони, німецького уряду або від найвищого уряду для транспортів оружя.

 

За скликанням француського парляменту.

З Парижа доносять, що Мільран прибувши до Парижа відбув конференцію з міністром внутрішніх справ і удався негайно до Версалю на конференцію з Дешанелем. Як доносить "Journal" Мільран відбувши наради з провідниками партій та бувшими премєрами зажадає на засіданню міністрів негайного скликання засідання палати послів.

 

Уступлення Дешанеля.

Як доносить радіо з Ліону, президент француської республики Дешанель зголосив резиґнацію. Стан його здоровля погіршився з кінцем минулого тижня. Президент міністрів Мільран має порозумітися з президентами обох палат в ціли скликання парляменту на найблизшy пятницю. Конґрес збережеться правдоподібно 25. ц. м. у Версалі для вибору нового президента.

По донесенням з Парижа, рада міністрів рішила скликати парлямент на вівторок в ціли повідомлення його про уступлення Дешанеля.

 

Справа Данціґу.

З Льондону доносять, що рада амбасадорів займається під цю пору справою Данціґу. Тому що не прийнято ні польських пропозицій, ні пропозицій мешканців Данціґу, буде правдоподібно прийнята пропозиція льорда Дерби, що до установлення міжнародньої ради для нагляду над пристаню, залізницями і водними дорогами, що ведуть до Данціґу.

 

Засідання центрального виконуючого комітету в Москві.

З Гельсінґфорсу доносять, що в Москві має відбутися дня 23. ц. м. третє засідання всеросійського центрального виконуючого комітету. На тім засіданню yсі народні комісаріяти мають одержати директиви дальшого ділання.

 

Скликання німецького парляменту.

Радіо з Науен доносить, що центральний комітет партій німецьких незалежних соціялістів рішив скликати засідання парляменту на 20. жовтня.

 

Німецькі комуністи проти провідників незалежних соціялістів.

Берлінські комуністи — як доносить радіо з Науен — устроїли ряд віч, на яких осуджено усіх провідників незалежних соціялістів, котрі відкинули приступлення до III. Інтернаціоналу в Москві і домаганося між иншим усунення Гіндебурґа і Людендорфа.

 

Донесення про успіх Вранґля.

Аґенція Аваса доносить з Константинополя, що війська ґен. Вранґля зайняли Ногайськ, та що большевики відступають на північ.

 

Польсько-литовський конфлікт на раді Ліґи народів.

Рада Ліґи народів зібралася нині на неофіціяльне засідання для розглянення заяв польського правительства в справі конфлікту між польськими і литовськими військами на границі обох країв. На засіданню були присутні: Польський представник Падеревскі і представник Литви Вальдемарас. Бельґійський делєґат Гайманз представив реферат у справі заяви, котрою польське правительство заскочило раду. Потім Падеревскі і Вальдемарас давали раді пояснення в справі згаданих подій. Пояснення ці ріжнилися між собою!

 

Монархістичний рух в Баварії.

Соціяльно-демократична партія Баварії довідується, що з нагоди стрілецького свята тзв. "краєвого стріляння", яке мається відбути 25. ц. м. "Айнвонервер" має проголосити баварським королем арх. Рупрехта. Пороблено заходи в цьому напрямі, щоби правительственні війська (Райхсвер) не робили супроти цього ніяких труднощів. "Форвертс" питається, чи німецьке правительство знає про ці приготовання в Баварії і чи поробило заходи, щоби не допустити до державної зради, котра у наслідках мусіли би викликати домашню війну у Німеччині.

 

Переговори в Ризі.

Оба провідники мирової делєґації Домбскі і Йоффе відбули вступну конференцію. Перше плєнарне засіданнє відбудеться у вторoк.

 

Перенесення польсько-литовських переговорів до Риґи.

Латишський міністер заграничних справ одержав телєґраму від міністра Сапєги з повідомленням, що польське правительство згоджується на перенесення переговорів з Литвою до Риґи і з подякою для Латвії за жертвовану гостинність. Литовський міністер заграничних справ відтелєґрафував також, що литовське правительство приймаючи принціпіяльно предложеннє Латвії, бажає підождати на вислід переговорів в Кальварії і на рішення Ліґи народів. По визначенню демаркаційної лінії Литва зачне наново переговори для полагоди спірних справ.

 

Югославія заперечує.

Югославянське посольство заперечує урядово вістку, начеб в Хорватії вибухнув бунт проти правительства.

 

Громадська думка

21.09.1920

До теми