◦ ◦ ◦ ◦

Нова управа духовного семинара у Львові. Як довідуємося з достовірного жерела управа духовного семинара у Львові з новим шкільним роком переходить в руки ОО. Василіян. Ректором заіменований о. д-р Т. Галущинський. Серед дуже невідрадних та тяжких обставин приходиться новій управі зачинати таке важне для нашого народу і відповідальне діло. Одно не улягає сумнівови, а саме що напрям виховання кандидатів на священиків піде по новій лінії.

Вправді особа новоіменованого о. Ректора відома у Львові, як діяльна одиниця на церковно-орґанізаційнім та харитативнім полі, одначе мимо сього нам видається, що його погляди на виховання молодих священиків будуть відмінні від дотеперішного ведення семинара. Він сам вихований переважно за кордоном в Швайцарії, Відні, Інсбруку та Римі, перенятий на скрізь западно католицькими поглядами, буде правдоподібно намагатися перещіпити їх на наш ґрунт та в тім напрямі вестиме духовний семинар. Наслідок сього може бути такий, що питомці з під нової управи вийдуть може ревними священиками, одначе мабуть без сього патріотичного духа, що дав нашому священству спромогу відіграти таку велику політичну роль у народному життю нашої країни.

 

Церковний спів. Архикатедральний хор під управою о. проф І. Туркевича співатиме від дня 19. с. м. в неділі і свята в церкві св. Юра на співаних Сл. Б. о год. ½10 рано. Хор скріплений новими силами. В його склад входять пані: Бачинська, Чабанівна, Стефанівська, Пясецька, Скоришівна, Іскревичівна, Лучинська, Ст. Туркевичівна, Попелівна, Левинська, Грициківна, Балевич, Манько і панове: І. Любинецький, Бодак, Лучинський, Л. Туркевич, Семчишин, Левицький, д-р І. Яримович, о. О. Яримович, Попель, Криштоф, Букайло, Рудавський, Чайківський, Ґеців; а на святочні виступи прирекли свою участь пп. Ipина Typкевичівна, др. М. Волошин і Орленко-Прокопович. Репертуар хору складається з концертів і літурґічних співів Бортнянського, Березовського, Вербицького, Галуппи, Гесслього, Лисенка, Копка, Матюка, Дорундяка, Нанкого, Рудковського, Людкевича, Ст. Туркевичівної, Ярославенка, Седляка, Серсавого, Хваталя, Лаврівського, Біликовського і Воробкевича.

 

Громадська думка

19.09.1920

До теми