Остап Грицай.

Вже 9. марта сього року мали Ви, пане Товаришу нагоду почувати чар всенародного спорідненя на торжественнім концертї в честь нашого найбільшого поета. І можете собі тому може з деякою правдоподібностию вражіня представити сю першу точку сьвяточної здвигової проґрами, яка в інавґурацийну суботу почала торжество здвигу — Привітний вечер в Спортовій Палатї іменно. Правда?  
08.07.14 | Львів |
Раз у рік розпалюють люди торжественні сьвітла на ваших могилах, — мертві...  
01.11.13 | |
Ви — вакацийні проходи — надармо вчили мене шукати тихої радости супокою.  
22.10.13 | |