Д-р О. Н.

Як доносять утікачі з Галичини, тамошні вязниці переповнені політичними вязнями. Поляки виарештували всіх свідомих Українців без ріжниці пола, віку і стану.
04.09.19 | | в 1918-у
Військо й урядництво це два найважнійші стовпи в будові кождої держави. Коли вони здорові й добре заосмотрені, тоді держава може розвиватись мимо всіх перепон.
24.08.19 | | в 1918-у
Годі сказати, що у нас нема інтелігентних сил на це, щоб перевести агітацію. Адже в однім міністерстві внутрішніх справ має бути коло 900 урядовців!
21.08.19 | | в 1918-у
Признаюся, що я був перший, який у Киіві завів цензуру. Одначе дав я ій тільки таку дірективу: Не вільно пустити 1) нічого проти самостійности Украіни, 2) злобних нападів на украінське правительство, 3) злобних нападів на украінську армію.
19.08.19 | | в 1918-у
Кілько то фраз пишеться й говориться тепер на тему творення украінськоі держави! Вже й читати та слухати остогидло.
17.05.19 | | в 1918-у