Михайло Возняк

(У століття народин о. Данила Танячкевича).  
07.11.42 | |
Під цим широким наголовком хочу обєднати низку матеріялів, головно листів, наших діячів слова XIX в., в першій мірі найвизначнійших. Торкаються вони переважно всяких українських літературних справ: творчости поодиноких наших письменників, їх видавничих плянів і турбот, їх взаїмних відносин і участи в літературних журналах. Та попри це нерідко побачимо в цих матеріялах і масу подробиць, незайвих для історії нашого недавнього минулого взагалі.  
17.05.20 | |