Д-р Богдан Барвінський

  У виходячій за большевицької влади у Львові газеті "Вільна Україна" з 26 липня 1940 р., ч. 173, появилася безіменна стаття п. н. "Документи про Івана Франка" того змісту:   "В архіві Львівського Університету зберігається одна досить цікава справа. Вона розкриває історію розгляду клопотання великого письменника Івана Франка зайняти вакантне місце на кафедрі української мови і літератури.  
29.05.42 | |
В моїх численних розвідках щодо питання про початок і історичний розвиток назви "Україна" 1), я виказав основно її значіння й тому обмежуся в цьому місці тільки найголоснішими висновками (відсилаючи цікавих до джерельної цитати до згаданих розвідок), щоб подати докази на те, що в 2-ій пол. XVII. ст. ця назва не була чужа й нашому Закарпаттю.  
09.04.39 | Закарпаття |
Відколи московський нарід загарбав історичне імя нашого народу "Русь, руський"1, відтоді не може воно вже бути виключною власністю нашого народу. Та він сам найшов собі нове імя, неменше старе, як тамто: свої землї став прозивати "Україною", а себе "українським"' народом, "Українцями". "Україна" означала первісно пограниче (пограничні землї). Первісне значіннє сього імени пояснив нам польський історик Ґрондский, котрий, пишучи в 1672 р.
13.02.16 | |