◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

З Обертинщини пишуть нам: "Передвчера — 3 н. ст. серпня — приарештувала жандармерія в Гарасимові студента медицини в краківскім університетї п. В. Стефаника о 6-ій годинї рано, коли він ще спав. Під ескортою жандармерії привезено єго недужого до Городенки, а там ц. к. староство, переслухавши єго, казало відпровадити до арешту суду городеньского і там він перебув ніч. В недїлю рано відтранспортовано п. Стефаника, рівно-ж під ескортою жандармерії, з Городенки до Коломиї. — Арештованє п. Стефаника наступило в наслїдок донесеня внесеного з Гарасимова до городеньского староства, ще перед двома недїлями, з долученєм того числа "Галичанина", де в дописи з повіту городеньского [властиво з Гарасимова] взивано власти до енерґічного противодїланя мнимої аґітації радикальній. Вся интеліґенція в повітї огірчена тим фактом, не похвалюючи того, щоби нетерпимість партійна посувалась аж до донесень та накликуваня поліції та жандармерії на молодїж. Такими способами в городеньскім повітї нїяка партія ще не аґітувала за своїм кандндатом..." [З Городенщини дістали ми звістку, що адвокат д-р Теофіль Окуневскій по арештованю Стефаника безпроволочно віднїс ся до міністра ґр. Кільмансeґa.]

 

Руско-народний театр переїздить з Надвірної до Манастириск в понедїлок 5-ого н. ст. серпня на 8 представлень. Дня 7 серпня т. є. в середу розпічне цикль своїх вистав народною драмою "Ой не ходи Грицю та на вечерницї" зі співами і танцями в 5 дїях, а в четвер 8-ого виставить "Пташника з Тиролю" комічну оперету в 3 дїях. Дальші представленя будуть давати ся кождого вівтірка, четверга, суботи і недїлї. Представленя будуть відбувати ся в парку в оранжерії Вп. графа Молодецкого, котрий ласкаво і радо кождого разу відступає для нашого театру.

 

Від руских богословів, котрі на Велеград виїхали на ческу народописну виставу до Праги, одержуємо таку поки-що коротку звістку [надану на двірци в Пісеку] дня 2 с. м.: "В Велеградї братя-Чехи приймали нас дуже радо і щиро. Торжество велеградске мало настрій на-скрізь патріотичний. Тепер ми в дорозї Моравою до Праги."

 

Огнї. В Книгиничах повіта рогатиньского вибух знов дня 2-ого с. м. в ночи в сусїдстві уряду почтового огонь і знищив чотири доми. Причиною огню було підпаленє. Між мешканьцями настала велика паніка, бо се вже пятий з черги огонь в короткім часї. — В Бродах знищив огонь середну часть одної зі стаєнь в новій касарни кавалєрії. Причиною огню була неосторожність. Шкода 2.000 зр. Коли підчас огню виганяли конї зі стайнї упав оден вояк під порогом дверей входових і погиб під кіньскими копитами. — Вчера вечером о годинї 7½ вибух огонь на подї стайнї готелю Жоржа у Львові. Заняла ся солома, имовірно в наслїдок неосторожности. Огонь вскорі угашено. Шкода незначна.

 

Убійства. В Коростенку під Хировом повіта добромильского селянин Атанасій Махник враз з своєю любовницею Марією Приходною задушив свою молоду, 19-лїтну жінку, а щоби затерти слїди злочину, повісив єї в коморі, і повідомив жандарма о самоубійстві. Однак жандармерія викрила злочин і убійників, котрі відтак признали ся до вини, відставила до суду карного. В тім самім Коростенку кілька днїв перед тим три селяне Федько Гіряк, Петро Лещишак і Антін Грицак в бійцї убили Іосифа Марка. Убійників арештовано. Зарібниця Розалія Барчевска в Стрию порізала серпом на кусники своє новонароджене дитя. Єї відставлено до суду карного. — В Синевідску вижнім повіта стрийского повстав спір між одним з найбогатших бойків а 18-лїтним паробком о дорогу до моста. З сего почала ся бійка а паробок пхнув господаря ножем в ребра так нещасливо, що той по кількох годинах в великих муках помер. Убійника арештовано і віддано до суду.

 

Нещастні пригоди. Грім забив дня 20-ого липня в Голім повіта равского паробка Петра Пелешка занятого в часї бурі ловлею риб в ріцї а в Жипаню повіта стрийского Павла Пронева занятого в лїсї рубанєм дерева. — В Залужи повіта збаражского утопив ся 17-ого липня купаючій ся в млинівцї паробок Кирило Кожан. — В Колодєві повіта станиславівского повісив ся бувшій війт Михайло Цюрко. — В Новошичах повіта самбірского пірвала прибувша в наслїдок дощів вода ріки Бистрицї переходячого туди селянина Поликарпа Шубравского і затопила єго. — В ночи з 23-ого на 24-ого липня відвозив старшій кондуктор зелїзниць державних Болеслав Шмидович поїздом курієрским зі Львова до Кракова презідента зелїзниць державних Билиньского і инших висших урядників зелїзничих, котрі супроводили презідента до Кракова. В дорозї в наслїдок великої працї Шмидович так змучив ся, що зайшов до свого воза і там боячись удару апоплєктичного, позамикав вікна і двері та сїв відпочивати. В дорозї увійшов до сего воза котрольор В., що їхав з поїздом, і без огляду на змученого Шмидовича отворив вікно. Продув з того так нещасливо віддїлав на Шмидовича, що він сейчас дістав удару апоплєктичного а відвезений до перемиского шпиталю в тиждень по сїй пригодї закінчив житє.

 

За статистики правничої. У всїх девятьох округах висших судів краєвих в Австрії було з кінцем року 1894 загалом: 454 безплатних практикантів судових а в тім числї 139 з трема, 96 з двома испитами державними а 219 з докторатом. В порівнаню з роком 1893 число практикантів судових побільшило ся о 66. В окрузї висшого суду краєвого у Відни було их 161, в Празї 97, у Львові 70, в Кракові 63, в Инсбруцї 23, в Бернї 11, в Градци 11, в Трієстї 10, в Задари 8. — Кандидатів адвокатских було з кінцем року 1894 загалом 1842, о 10 менче як в роцї 1893. З загального числа зложило испит адвокатскій 77. Розмірно найбільше кандидатів адвокатских виказує округ висшого суду краєвого в Празї, бо 492, відтак Відень 414, Львів 332, Берно 166, Краків 161, Градець 102, Инсбрук 90, Трієст 53, Задар 32. — Вкінци кандидатів нотаріяльних було в Австрії з кінцем 1894 року 655, о 28 менче як в роцї попереднім. Испит нотаріяльний здало 362 кандидатів. Найбільше кандидатів нотаріяльних було в окрузї висшого суду краєвого у Відни — 154, відтак у Львові 147, в Празї 92, в Кракові 87, в Градци 79, в Бернї 45, в Инсбруцї 24, в Трієстї 14, в Задарі 13.

 

Рідка драма любовна. В селї Каденї коло Блатни залюбив ся 70-лїтний старець в 60-лїтній старушцї, а позаяк не дізнав взаїмности, то в шалї любовнім застрілив з револьверу єї і себе.

 

Дрібні вісти. Львівске намістництво заборонило пекарям з оглядів гіґієнічних налїплювати на печиві картки з означенєм фірми, цїни і ваги. — В Помірках коло Свіржа повіта перемиского помер емеритований судья повітовий Іосиф Славиньскій. — Посїлість Комареште на Буковинї купив від спадкоємцїв бл. п. Вертановича п. Микола Писарчук. — В Кієві появило ся богато 3-и і 10-рублевих банкнотів фальшивих. — В Коломиї помер сими днями емер. секретар староства Михайло Марцинковскій в 66-ім роцї житя. — В Чорній коло Тарнова відбуде ся дня 14 н. ст. серпня с. р. вінчанє панни Исидори Тишиньскої, дочки пп. Антона і Фелікси Тишиньских, з п. Каролем Конопкою адюнктом уряду податкового.

 

Дѣло

05.08.1895

До теми