◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Понедїлковий концерт в память 34-их роковин смерти Т. Шевченка розпічне ся з огляду на богату проґраму точно о 7-ій годинї вечером. В часї виконаня поодиноких точок проґрами будуть двері замкнені. Просить ся проте явити ся перед 7-oю годиною вечером. — Комітет.

 

В товаристві заохоти краєвого промислу відбуло ся дня 17 н. ст. марта засїданє комітету, на котрім порішено порозуміти ся з торговельною палатою, з товариством акційним і торговельним та з товариством купцїв і промисловцїв, щоби зорґанізувати акцію для участи в сегорічній букарештеньскій виставі. Дальше ухвалено устроїти у Львові неустаючу виставу взірцїв краєвого промисту і заснувати в спілцї з львівским музеєм промисловим, з краєвою комісією промисловою та з політехнічним товариством періодичну часопись, котра обговорювала би обширно справи промислу, штука приміненої до промислу, технольоґії, фахового шкільництва і т. ин. Від часу заснованя вплинуло до товариства 4033 зр. вкладок від членів.

 

П. Остап Макарушка, окінчений слухатель фільософії, именований заступником учителя при рускій ґімназії у Львові.

 

Два нові "Голоси". Як доносить "Хлібороб", радикали львівскі мають видавати у Львові нову популярну часопись "Громацкий Голос". — Заповідана часопись ["орґан цїлої Руси-Украини"] в Чернівцях почне — як доносить "Правда" — виходити з початком цвітня і буде називатись "Народний Голос" з тиждневим илюстрованим додатком для селян під назвою "Недїля". ["Правда" називає "Народний Голос" дневником, але він мабуть не буде виходити що-дня.]

 

Почетне горожаньство надала рада міста Перемишля дня 21 н. ст. марта намістникови ґр. Казим. Баденьому і маршалкови кн. Евст. Сангушкови.

 

Як вже казати — то правду! В 51 числї подав "Галичанин" своїм читателям новинку, що руску реліґію в ІV-ій ґімназії у Львові почав подавати по польски пок. о. д-р Вацик. Ми уважаємо все подаванє рускої реліґій по польски за аномалію, але "Галичанин" анї заїкнув ся, що перед пок. о. д-ром Вациком подавав там науку реліґії по польски о. Амвросій Поляньскій [через 4—5 лїт], а перед тим почав подавати і до нинї ще подає в III-ій ґімназії у Львові по польски о. Онуфрей Лепкій. Ну, они оба з своєї "парафії", а то що иншого... Бачучи таку совість у "Галичанина", мимоволї приходять на думку слова Гоголя з "Жениха": "Так єму вже Бог дав, що що не скаже слово, все соврет".

 

П. Франтішек Ржегорж, звістний писатель і чинний член Музея королївства ческого доповнив минувшого року свій заложений в тім Музею віддїл руских книг 243 книжками і часописями, а музичний віддїл Музея чотирма рускими утворами музикальними. Великій приятель нашого народу, почетний член "Просвіти" п. Фр. Ржегорж, посвятивши, так сказати-б, житє своє на услуги нашому народови, не перестає, мимо слабого свого здоровля, трудити ся не лиш пером, але і инчими способами для опізнаня свого народу з народом нашим.

 

Дѣло

23.03.1895

До теми