◦ ◦ ◦ ◦

Охорона льокаторів. В останніх часах вивязуєть ся що раз більше непорозумінь між властителями реальностей і льокаторами, при чім розумієть ся сі останні є стороною менше оборонною. В їх тому інтересі звертаємо увагу, що в таких ділах дає безплатну пораду в імени охорони льокаторів адвокат д-р І. Хаєс, вул. Валова ч. 3. II. поверх, від год. 4 до 6 по полудни.

 

Львівське "воєвудзтво". Справа львівського "воєвудзтва" ще не порішена. Ґр. Скарбек заявив, що ніхто не звертав ся до нього з предлогою обняти уряд львівського "воєводи".

 

Український посол Мацієвич переїхав з Букарешту через Львів до Варшави з рапортами до отамана Петлюри. До Варшави прибув також отаман Ал. Шаповал з Ланцута і полк. Микола Шаповал з Відня.

 

Арештування Українців. Підчас останніх подій в Америці арештовано теж богато Українців, яким закидують симпатії для большевизму. Всіх їх жде вислання.

 

Арештовання українських комуністів. В часі облави на комуністів в Ню-Йорку арештовано також деяких Українців, а саме: Й. Шевчука, І. Сельського, Й.Б. Туркевича, М. Стехну, П. Постоловського, Цапа і Зварича.

 

Подяка. Старшини і Стрільці табору полонених в Вадовицях складають отсим щиру подяку Самаританській Секції Українського Горожанського Комітету у Львові, та всім жертводавцям за дари у хлібі, одежі та грошах. Сердечне "Спасибіг" Всім Тим, котрі не пожаліли труду та заняли ся збіркою, прилагодженням та висилкою згаданих річий. Поміч Ваша в так прикрих хвилинах додасть нам сили до перенесення на наших злиднів і надії в кращу будучність Неньки—України. Старшини і Стрільці табору положених в Вадовицях.

 

Рабунковий напад в середмістю Львова. Оноді в опівночи напав бандит Баранович на Марійській площи на п. Ю. Вісьньовського. На крик нападеного надбіг жовнір і приарештував бандита.

 

З засідання мійської ради у Львові. Останнє засідання міської ради було доволі бурливе. През. Найман повідомив про катастрофальний стан апровізації. (На другий тиждень не буде хліба). Підвисшено оплати за ґаз. В кінци ухвалено оподаткувати чиншові оплати почавши від 600 К. річно. Ся ухвала викликала протест радних соціялістів й ґалєрії.

 

Нова Рада

24.01.1920

До теми