◦ ◦ ◦ ◦

 

Святочні ферії. Святочні ферії Різдва Христового треватимуть сего шкільного року від дня 20. грудпя до 11. січня 1920 р. включно. Сей розпорядок відносить ся до шкіл всякої категорії.

 

Вороги максимальної тарифи. На суботнішнім засіданні амровізаційної комісiї виявило ся, що ворогами тарифи є різники: Котович, Деметер, Максимович, купець Рапапорт, пекар Шірмер, млинар Том, купець Бaдер та залізн. інжинір Радошевський. Президент міста заявив ся також проти тарифи. Для сих вибранців судьби, карає ся голодним повільним конанням много тисячне населення Львова.

 

Реформа міської виборчої ординації у Львові. На останнім засіданню комісії міської ради ухвалено, що не можуть бути вибирані: 1) урядники, слуги і постійні робітники міські, 2) контрактові функціонарі, яким повірено заряд майна громади, її зaведень і предприємств, як довго сі взаємини тревають та після їхнього зірвання, аж до часу представлення рахунків, 3) личности, які остають до міста в правно приватних з характером маєтковим, взаєминах, себ-то: віднаємники, постійні контрактові доставці, предприємці і проче, як довго сі взаємини тревають та після їхнього зірвання аж до часу, поки претенсії міста не вирівнано, 4) личности, які довше чим 2 роки мимо упімнення залягають з заплаченням правосильно приписаних податків данин чи громадських оплат, 5) другі міські довжники, в яких залягають належности, 6) личности, які мають судовий спір з громадою і 7) личности, усунені в дисциплінарній дорозі з причини провин сповнених з охоти зиску чи проступку проти моральности.

 

Безпека на публичних дорогах. Між Жовквою і Куликовом о 7 год. вечером в неділю уоружені розбишаки напали на 6 жидівських купців, які переїзжали лісом близь села Дзібулки. Всіх купців убито стрілами з близька, оціліла одна жінка тяжко ранена.

 

Відгуки автомобілевої афери у Львові. Полевий суд польської команди засудив звісного з голосної "ґумової" афери поручника Балабана за надужиття урядової власти — на 8 місяців вязниці і деґрадацію.

 

Азот не є первнем. "Dail Maіl" доносить, що анґлійському фізикови Руттерфордови повело ся розложити азот при помочі проміння альфараду. Супроти сього азот перестав бути первнем.

 

Нова Рада

12.12.1919

До теми