◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Заворушення бідного населення у Львові. В понеділок зібралася товпа жінок перед дирекцією скарбу, де виплачувано звичайно військові причинки, жадаючи виплати задержаних запомог. Жінки, ті з найбідніщих, робітничих сфер облягли куритарі дирекції та кидали недуже милі оклики під адресою теперішних правлячих кругів. Ми не дивуємося тим бідним голодним жінкам, що в теперішнім зимовім часі лишились з дітьми без хліба та опалу, без средств до життя і тому остро виступають проти теперішнього порядку. Але дивуємося тим безсовісним панкам, що замість шукати скорої помочи для убогого населелення — пускають їм тумана, що ось то Українці грабували всі каси й тому нема гроший на виплату запомог. Отже всьому винуваті Українці, безробіттє і голод у Львові — спричинили Українці, шириться большевізм у Варшаві та у Кракові — винуваті Українці, погроми Жидів — спричинили Українці, паде третій день сніг у Львові — винуваті Українці!... Та ми певні, що польський пролєтаріят знає, хто винуватий в отсім тяжкім положенню, в якім находиться не лише Львів, але й ціла західня та частина східньої Галичини.

 

З львівських вязниць. Під сю пору сидить в львівських вязницях кілька тисяч осіб, apeштованих в послідних днях через нові власти за ріжні карні й політичні провини. З сими арештованими не переводиться тижнями ніякого слідства ні протоколу і нераз арештовані не знають за що сидять. Харчі для арештованих прямо невистарчаючі, а санітарні й гіґієнічні відносини низше всякої критики. Бруд, нечистота, свиньство не до описаня. Як се не зміниться, то в вязницях можуть повстати ріжні епідемії, голодовий тиф, холєра, що можуть стати небезпечним для цілого населення Львова.

 

Школи у Львові. Стара Краєва шкільна рада у Львові рішила в найблизших днях розпочати дальшу науку в середних школах, між иншим і в І. українській ґімназії. В сій ціли мають бути опорожнені шкільні убікації в "Народнім Дому", де дотепер находиться польське військо та муніція.

 

Вперед!

04.12.1919

До теми