Офіціяльне звідомлення НКГА з дня 11. серпня 1919. Як виходить з дотеперішних звітів, боротьба о м. Винницю була незвичайно кровава, а для ворога получена з великими втратами. В самім місті прийшло до вуличних боїв. Більшовиків відкинено і вони відступили в паніці на Калинівку. Між иншим здобуто один панцирний поізд. Шеф штабу Г. А. полк. Шаманек.

 

Як поляки фабрикують настрої? УПБ. Варшава, дня 12. 8. (радіо). Делєгація з Волині, вибрана на першім конгресі в Луцьку, 27. липня, зложена з делєгатів польського населення округа Луцька і сусідних громад, та округів Дубно і Володимир разом з делєгатами чеськими, німецькими і русинськими (!) удалася 5 серпня до англійської, французької і американської амбасади і висказала своє горяче (!!) бажання належати до Польщі. (На Волині є 2 проц. Поляків; — Ред.).

 

Примусова мобілізація невтральних. Камянець, 10. 8. Ракjвський дав наказ брати силоміць до червоної армії всіх чужоземних та невтральних підданих мешкаючих на Україні, виключаючи Персів та Китайців. УТА.

 

Печатання людей. Дотепер печатано тільки військову і двірську худобу, тепер завели Поляки на занятій З.О. УHP. вибивання печатки на лівій руці наших дезертирів і в віці пописовім — яких примусово висилають від 18—35 літ на фронт. Печатані мусять що дня зголошуватися в місця в польський Кмді. Поляки забирають половину збору і корови та коні.

 

Заява правительства з дня 12. серпня с. р., оголошена саме, подає до відома, що правительство виробляє проєкти законів про вибори в Парлямент з правами Установних Зборів і про утворення реформованих органів управління (самоврядування) на місцях на основі всенароднього, безпосереднього, рівного, тайного і пропорціяльного виборчого права. — В листі до голови Ради Народніх Міністрів Директорія витає наведені вище постанови Ради Міністрів і велить вжити відповідних конкретних заходів що до переведення цих постанов в життя.

 

Стрілець

17.08.1919