Організація й завдання етапу армії.

 

I. Завдання фронтових військ боротися в ворогом, а завдання етапу армії — дати фронтовим військам всі засоби, потрібні до підготовки й ведення боротьби. Особливо перед наступом мусить етап армії доставити муніцію, харчів подостатком, санітарний (лікарський) матеріял, обув і все инше потрібне фронтовикам. До цего потрібного належить також орґанізація й урядження залізниць, армейських обозів і грузових (тягарових) авт.

 

II. На все це треба передовсім часу. Коли етап армії занедбаний, то навіть найлучші фронтові війська не виграють війни. В упорядкованих арміях операції починаються щойно тоді, коли команда етапу донесе, що покінчені всі приготування.

 

III. Коли армія посувається вперед, тоді етап армії своїми військовими частинами забезпечує фронтовим військам зади, шляхи й залізниці. Службу цю виконують як орґани етапу його стаційні команди, якими мусить бути засіяне ціле запілля (тил) армії. Стаційними комендантами повинні бути люди старші й досвідчені.

 

IV. Команда етапу армії повинна предвиджувати всякі можливі зміни фронтової сітуації й бути приготована до них. Всі засоби етапу повинні бути негайно ужиті там, де цего вимогає фронт — раз на правім крилі, раз на лівім, раз в центрі. Коли приходить до битви, то треба підсувати вперед передовсім муніцію й шпиталі, а коли приходить до позиційної боротьби, то треба підсувати кільчастий дріт, дерево й усяке знаряддя, потрібне для урядження становищ. Добре урядження шпиталів важне незвичайно: бо тоді скоро вертає на фронт великий відсоток вже досвідченого війська, лучшого, чим нове навіть муштроване.

 

V. Для виповнення всіх цих завдань потрібний етапови армії великий апарат, як стаційні команди, шпиталі, муніційні кольони, обозні валки, пекарні, санітарні потяги, майстерні, автокольони, залізничі війська і т. д., а кромі цего потрібне ще етапові армії розумне й енерґічне співробітництво всіх инших військових команд і частин. Коли нема такого розумного співробітництва всіх команд з етапною командою, тоді лучається, що фронтові війська забирають собі нпр. всі підводи. Лучається й таке, що один курінь має й сто підвод, а етапній команді не стає підвод навіть на це, щоб підвезти харчі! Неодна підвода везлаб хліб для війська, якби її мала команда етапу. А так везе вона нераз зовсім непотрібні pічi, як крісла, порожні паки і т. д.

 

VI. Етап армії має ще й инші дуже важкі завдання: Коли фронтові війська відібють яку теріторію, то етап армії уряджує на свіжо занятій землі першу адміністрацію (управу, владу), запроваджує лад і порядок та дбає о безпеченство мешканців. В часі засіву і жнив етап армії має помагати селянам. Коли армія остає десь на довший час, тоді етап арміі сам уряджує молочарні, гарбарні, хвабрики сира, спіртові заводи і т. д.

 

VII. Етап Галицької армії знаходиться щойно в початках своєї діяльности і то серед дуже важких обставин, коли Україна відрізана від всяких зносин з заграницею і внутрі відносини неупорядковані. Одначе він виконає все, що зможе виконати серед цих обставин.

 

(Від редакції: Цю статтю був ласкав написати для нас Начальний Командант Етапу Галицької Армії, за що складаємо йому тут щиру подяку. Поодинокі точки цеї програмово-практичної статті будуть подрібно розроблені иншими фаховими старшинами, до яких ми вже віднеслися й отсим відносимося).

 

Стрілець

 

31.07.1919

До теми