◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

1. липня.

 

— Правительственні війська заняли Гамбурґ.

— В Бресті, підчас від'їзду Вільсона, вибухли сутички між французькими і американськими моряками.

— Повстання в Чорногорі проти сербських насильств над чорногорським населенням.

— Забурення в Італії проти дорожнечі.

 

2. липня.

 

— Зїзд робітничих рад у Відні висловився проти диктатури комуністів.

— Большевицьке повідомлення: Наші війська роспочали наступ на всіх фронтах. На північному фронті стоять вони 50 верст на північний захід від Олонця. На західному фронті ми заняли Долпово: 22 верст від Красної Горки. На східному фронті війська Колчака після крівавої битви були розбиті. Перм і Кунгур в наших руках. Туркестан увільнено цілковито від білогвардейців. Їх недобитки втікають у Персію.

 

3. липня.

 

— Рада Чотирох вирішила, щоби турецькі делєґати від'їхали додому.

— Закінчення залізнодорожного страйку в Берліні.

— Вибух залізнодорожного страйку в Франкфурті.

 

4. липня.

 

— "Confederation Generale du Travil" вирішила проголосити 21. липня однодневний страйк протеста проти дорожнечі та проти інтервенціі антантських військ в Росії.

— Протиантантська демонстрація у Фюме.

— Падеревський підписав трактат, яким запевнюється національним меншостям у Польщі національна і реліґійна воля.

— Польське звідомлення: На галицько-волинському фронті без зміни.

 

5. липня.

 

— Реконструкція чеського кабінету. Премєром міністрів став бувший віденський посол Тузар.

— Вироком революційного трибуналу в Будапешті засуджено 253 учнів війьсковоі академії, які брали участь у повстанні проти большевицької влади, на примусові роботи.

— Сини Вільгельма звернулися до анґлійського короля з проханням, щоби дозволено їм стати перед антантським судом замість батька.

— Революція в Перу. Президента Падре і весь кабінет арештовано.

 

6. липня.

 

— Свята в честь Гуса в Чехіі.

— Революційні забурення в Італії.

— Польське звідомлення: Галицько волинський фронт: у Східній Галичині наші війська посуваються все дальше на схід і обсадили лінію Стрипи. Під Глинною на захід від Озірноі а дальше при обороні переходів через Коропець, українські частини завзято оборонялись, однак зістали розбиті і змушені до залишення позіцій. В боротьбах 3. і 4. липня ми здобули 4 гармати, 6 пулеметів і біля 500 рушниць. На Волині спокій.

— Фронт поліський: На цілому фронті бої, які розвиваються для нас успішно.

 

7. липня.

 

— Кріваві сутички між Німцями й Поляками на Шлеську.

— Крівава демонстрація безробітних в Варшаві.

— Польське звідомлення. На Галицько-Волинському фронті наші війська дійшли до лінії Підкамінь-Зборів-Козова-Підгайці-Монастириська, не зустрічаючи ворожого відпору. Наші передні стежі дійшли до Стрипи.

— На Волині без змін.

— На Поліському фронті наші війська перейшли в наступ, який розвивається успішно. Ми взяли 5 кулеметів, бранців і багато воєнноі здобичі.

 

Воля

 

12.07.1919

До теми