◦ ◦ ◦ ◦

В царстві Раковського на Украіні.

 

Користуючись польською большевицькою пресою на Украіні, а головно часоп. "Глос Комуністи", (як бачимо Поляки швидко змінили свою національну і украінську барву на червону...), подаємо деякі відомости про подіі на Украіні під покровом совдепіі:

 

ХАРКІВ, 9. VI. На основі приказу презідента Революц. Воєнноі Ради тов. Троцького, Харків і ціла сумежня теріторія на 40 верств проголошені районом твердинь. Усі інституціі совіцькі, цивільні і військові покищо підлягають раді оборони твердинь. Командантом району іменовано тов. Кашкарова.

 

ХАРКІВ, 9. VI. Оголошено прикази тов. Троцького про утворення надзвичайного воєнного революц. трибуналу, котрий має на меті виясненє обставин, получених з останніми невдачами і потягнути усіх винуватих до одвічальности. В склад трибуналу входять т.т. Пятаков, Бузалін і Рафілов.

 

Завішення видавання перепусток.

 

Видавання перепусток на виізд з Киіва у всіх напрямках від усьогоднішного дня перерване. (БУП.)

 

Троцький о воєннім становищі Харкова.

 

ХАРКІВ, 9. VI. (совітське радіо) Троцький, що допіру приіхав з фронту, сказав слідуюче: В розмові з харківськими журналістами я висловив ту думку, що Харкову не загрожує небезпека. Зараз, після одвідин найближчого до Харкова фронту, я мушу зріктися своєі заяви. Моя відповідь була основана на інформаціях непевних. Нині по ближчім знайомстві з положеннєм вважаю необхідним прямо і отверто сказати: Харкову загрожує безпосередня небезпека.

 

Італійці в Туреччині.

 

Софійський "Дневник" сповіщує, що в Родостово приїхав італійський пароход, з якого висіли італійські війська. Газета питає, чи не слідно в тому наміру Італіі до окуповання европейськоі Туреччини. БУП.

 

Револьта в румунській арміі.

 

Ті, що прибули з бесарабського фронту, заявляють на основі висказів полонених, що в Констанці вибухла револьта в рядах королівської кавалєрійськоі бригади. Жовніри жадають перервання війни з Мадярами. До кавалєріі пристав відділ артилєріі. Війська займили державні інституції і арештували провідників, та розстріляли ген. Існеско. БУП.

 

В Болгаріі.

 

Газ. "Робоч Вєстнік" пише: Союзники заряджують середники обезпеки: вони окружують Болгарію перстенем з усіх боків, думаючи що вибух в Болгаріі обхопить цілий Балкан. В Сальоніках висіли нові франц. війська, щоби окружити Болгарію від заходу і здавити безвпинні заворушення в Македонії. БУП.

 

У Філіпополю, Рущуку і Варні були поважні заворушення. Союзники поручили грецьким військам займити Софію, щоби припинити розвій большевизму в Болгарії.

 

Наступ Денікіна.

 

Є відомости, що добровольча армія Денікіна вступила в Харків. Одна група денікінських військ наступає на Курськ, друга йде на Полтаву. Таким чином, наймити добровольчоі арміі загрожують одночасно і большевикам і Украіні.

 

Українські вісти

 

27.06.1919

До теми