◦ ◦ ◦ ◦

Признаннє суверенности Украіни. Станіславів, 21 травня. Підготовна кoмiсiя миpoвоi конференціі в Парижі рішила 14 травня поставити на головну мирову комісію внесок визнати суверенність Західньоі Области Украінськоі Народньоі Республіки. Головна комісія рішила цей внесок 20 травня на нашу користь.

Поляки, бажаючи заскочити мирову конференцію доконаними фатами, роспочали наступ для захоплення нашоі землі. Вітчина в великій небезпеці.

Оголосити, щоби кождий, хто бажає помогти Вітчині в останій годині, сейчас зголосився як доброволець на фронт до найблищоі Окружноі команди. Всіх сил ужити до оборони Вітчини. Послідний момент це зробити, бо з кожньою годиною тратимо нашу землю в корить поляків. Нічого нам не прийде з рішеня мировоі конференціі, коли не здержимо ворога. Др. Макух. Держ. Секр. внутр. справ

 

Війна за визволення України. (УПБ) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 19. мая 1919.

Західний фронт: Поляки продовжували свій наступ. На південь від Дністра змусили вони нас опустити Борислав і Дрогобич. Наші частини стоять на схід від сих місцевостей. Частини стоячі на лінії Черниця-Горуцько боронять хоробро доступу до Стрия.

На схід від Миколаєва біжить наша лінія долиною потока Колодниця. В звязку з тим мусілося відтягнути дещо фронт у Львова. На північнім відтинку перейшли наші частини в найбільшім порядку після предвидженого пляну на лінію Топорів-Яричів.

В Сокали мордували Поляки українське населення. Замордовано між тим і батька сотника Демчука, команданта сокальської бриґади. Бій треває на цілому фронті дальше.

На східнім фронті без змін. Начальник штабу Галицької Армії

 

През. Голубович про положення. На сьогоднішнім засіданню представників партій през. Голубович сказав:

Не дасться заперечити, що положення є поважне. Одначе нема причини до переполоху, бо хоч ми стратили невеликий шматок землі, то мимо того фронт стоїть ненарушений, сполука захована, дух армії добрий. Ворог у своїх наступах устав. Тому всякі байки про розбиття армії є безпідставні і ті, що поширюють їх, будуть карані. Рівнож всякі вістки про те, що правительство задумує покинути свою територію, є безпідставною видумкою. Правительство лишається все при своїм народі.

3 офіціяльного жерела подають в останній хвилі: Ситуація на фронті значно поправилася. Акція оборони поступає після пляну. На фроті між військом настрій як найкращий.

 

"Фронтовий Театр Г. А." основується при Бюрі Нар. Освіти Н.К.Г.А. Рефлєктуючі на нриняття жіночі і мужеські сили (з військових — здібні до легкої служби) проситься зголошувати найдалі до 25-го с. м. устно або письменно в "Бюрі Народної Освіти" Н.К.Г.А. Почтова контора "А". Услівя для цивільних: харч і платня після умови.

 

Република

 

21.05.1919

До теми