◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Пробна їзда елєктричного трамваю у Львові відбула ся в суботу в ночи між 1 а 2-ою годиною двома ваґонами, що мали також елєктричне освітленє. Їзда була дуже ефектовна, бо з-під колїс і на дротї добували ся снопи елєктричного світла. Згадані ваґони переїхали улицї Коперника, Словацкого, Сикстуску до Гетьманьскої коло віденьскої каварнї і назад. В часї поворотної їзди вискочив першій ваґон з шин а коло будинку почтового стратив другій ваґон контакт з дротом. Єго сполучено з першим ваґоном і витягнено на гору. Мимо пізної пори нічної зібрало ся велике число цїкавих зрітелїв. Коли в наслїдок недостаточного очищеня шин перервав ся ток елєктричний зараз гасло світло в вагонах і наставала пітьма.

 

Видїл руского Касина стрийского запрошує отсим Вп. Земляків з родинами на прогульку до Любінець (стація зелїзницї, Стрий-Лавочне) котра відбуде ся в недїлю дня 20 н. ст. мая. В проґраму забави входять гри товарискі, продукції хору касинового і танцї при звуках музики стрийскої. Виїзд зі Стрия полудневим поїздом поворот о 10-ій в ночи. Користне полученє всїх поїздів з полудневим поїздом скільским при дешевих цїнах їзди, дає можність взяти участь в прогульцї і тим, що не мешкають при шляху повисшім. Упрашає ся участників взяти з собою харчі а на покритє спільних видатків визначує ся вкладка 30 кр. від особи.

 

З Богородчан доносять: В понедїлок дня 7 н. ст. мая наміряв декан о. Кирило Пачовскій взяти часть иконостаса з богородчаньскої церкви, купленого свого часу з церкви в Скитї Манявскім, щоби єго вислати на виставу до Львова. Тому противили ся парохіяне вже перше, однакож два члени комітету церковного Андрій Волощук і Иван Семянів згодила ся видати образи з церкви. Однако коли о. Пачовскій взяв дня 7 н. ст. мая ключі від церкви і в неприсутности адміністратора парохії о. Мотюка хотїв розбирати иконостас, ударили міщане в дзвони в церкві і в костелї оо. Домініканів. В одній хвили збігла ся велика товпа мужчин, женщин і дїтей та не допустили забрати образів з церкви. В наслїдок того збіговища веде ся карне слїдство в ц. к. судї повітовім в Богородчанах і кілька осіб замкнено до арешту.

 

Роздїл буковиньскої православної архіепархії. Як з Відня доносять, має бути роздїлена православна епархія на Буковинї на румуньску і руску. Для рускої части має бути назначений епископ-суфраґан. Православний фонд має бути також роздїлений. Єсли би ся вістка була правдива, то факт сей мав би незвичайну вагу для розвою руского елєменту на Буковинї, спинюваного тепер на кождім кроцї шовіністичною румуньскою єрархією.

 

Вовки непокоять самбірску охрестність. Дня 4 н. ст. мая зїли они в Чукви два конї тамошних селян а третого покалїчили. Дня 7 н. ст. мая найдено в Вільшанику в лїсї п. Ольшевского вовка отроєного имовірно перед тижднем на стерві, заправленім стрихниною.

 

Стації телєґрафічні будуть отворені з днем 1 н. ст. червня в Риманові і Склї на час сезону купелевого, т. є. до кінця вересня з обмеженою службою денною.

 

Дрібні вісти. Архикнязь Леопольд Сальватор именований командантом 24 полку піхоти.

 

Дѣло

15.05.1894

До теми