◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Товариство "Зоря" уряджує завтра в недїлю 15 н. ст. цвітня аматорске представленє на сей раз в сали товариства "Gwiazda" при улици Францисканьскій. Початок точно о 7-ій годинї вечером. Вступ: першорядні крісла по 1 зр., другорядні по 70 кр., дальші по 50 кр., партер 20 кр. — На загальне бажанє буде повторена комічна народна оперетка "Пан Мандатор" в супроводї оркестри 24 полку піхоти. — Як звістно урядила була "Зоря" представленє сеї оперетки 28 н. ст. марта, котре однако з уваги на невідповідний час під взглядом грошевим цїлковито не повелось мимо того, що як все говорить ся, "Зоря" тїшить ся симпатією загальною і мимо того, що представленє тоє будило цїкавість хоть би з того взгляду, як аматори-ремісники, працюючі від ночи до ночи в варстатах, вивяжуть ся з своєї задачі. Та неудача споводувала значний убуток в касї товариства, не спинила однако Зорян в их честних змаганях і они рішились повторити се представленє завтра, бо минувшої недїлї не мож було дістати салї. Хто вагу розвою наших ремісничих товариств розуміє, того не потребуємо заохочувати, щоби загостив до салї "Gwiazd-и" на представленє "Зорі". На тім представленю зможе кождий, приглянувши ся сали "Gwiazd-и" і пересвідчити ся, як піддержують Поляки свої товариства ремісничі.

 

В товаристві взаїмних обезпечень "Днїстер" видано в мартї с. р. 1300 важних поліс на суму 901.784 зр. в. а. обезпеченого капіталу. Разом з попередними видано в протягу І. кварталу 1894 важних поліс 3.386 на суму 2,495.444 зр. обезпеченої вартости; — в тім самім часї (т. є в місяцях сїчни, лютім і мартї) 1893 року було тілько 1450 поліс на суму 1,163.319 зр. обезпеченої вартости. — Шкід огневих всїх в протягу І. кварталу 1894 було 20, з котрих 19 зліквідовано і виплачено вже, а одна ще неуреґульована. Сума всїх виплачених шкід виносить 46% від суми узисканої в тім часї чистої премії.

 

Про лїто в 1894 роцї пишуть нїмецкі часописи: Сими днями можна бачити незвичайно велику ґрупу пятен на сонци. Погода і вітри вказують в сїм роцї замітну анальоґію з минувшим роком. Дня 18 марта 1893 р. упав великій снїг і покрив грубою верствою цїлу північну Нїмеччину. Відтак наступила небувала посуха, що тревала 46 днїв. Сего року упали снїги 16 і 17 марта і від сего часу панує посуха. Славний ґетинґскій астроном Клінкерфіс проповів на лїта 1893, 1894, 1895 і 1896 велику посуху для Европи, а виводив се з сонїчних пятен, котрі в тих лїтах найбільші. — Єсли сі пророцтва будуть правдиві по справдї не мають хлїбороби чого тїшити ся, тілько-ж посуха панувала тамтого року лише в заходній Европі, у нас противно були безнастанні зливи і повени.

 

Володимир Шляєн слухатель політехніки львівскої, увязнений в мартї 1890 р. властями россійскими в Конґресівцї за перевезенє до Россії заборонених брошур, повернув вчера до Львова. Шляєн сидїв з початку в слїдчій вязници в Варшаві, а по засудженю вислано єго до петропавловскої кріпости, де сидїв доси.

 

Дрібні вісти. На жидівскім кладовищи у Львові відобрав собі житє слюсарскій челядник Конрад Кіфер. — У Львові помер Франц Дидацкій, бувшій властитель фабрики сїрників, участник польского повстаня в 1831-ім роцї. — У Львові має відбути ся віче в справі святкованя недїль і свят.

 

Дѣло

14.04.1894

До теми