◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Старшина товариства ґімнастичного "Сокіл" оповіщує сим, що вправи в борбництві розпочинають ся сего тиждня в суботу від 6¼ до 7-ої години вечером. Запрошує ся проте членів до участи. — Дальше пригадує ся, що можна також учеників записувати на вправи ґімнастичні щоденно від 3 до 5 по полудни. Комнати товариства находять ся при улици Підвалє ч. 7. — У Львові 12 н. ст. цвітня 1894. За старшину товариства: Мих. Голейко. — Володимир Лаврівскій.

 

Ревізію відбула оногди перемиска поліція в мешканю академика Вітека. Глядано за підозріними паперами, але безуспішно, бо найдено лише такі приватні листи, що не можуть послужити до зарядженя політичного процесу.

 

Брутальний підофіцир. Ві второк дня 10 н. ст. цвітня підофіцир 45 полку піхоти в Перемишли, що екзецирував рекрутів, ударив — як пише Gazeta Przemyska — одного з них так сильно похвою баґнета в бік, що рекрут з болю зімлїв і упав на землю. Тяжко ушкодженого відвезено до шпиталя войскового а против звірского підофіцира заряджено слїдство.

 

Будинок дирекції зелїзниць державних у Львові стане при ул. Красицких на дотеперішній реальности п. Мозера. По збуреню дотеперішних домів приступить зелїзниця вже в осени до будови нового будинку.

 

В косівскім товаристві ткацкім відбули ся дня 7 н. ст. цвітня загальні збори членів. Дотичний білянс виказав маєток товариства на 7091 зр. 20 кр., а суму довгів на 5119 зр. 20 кр., а заряджений предсїдателем сконтр каси виказав разячі недостатки в касї, в склепі і в маґазинї. З тої причини прийшло на зборах до дуже скандальних сцен. Почин до них дав заступник бар. Гірша, котрий, не уважаючи на протест загальних зборів в 1892 р. і не знати яким способом — бо після статутів чужинець не може бути членом — був вписаний в склад членів товариства зі значною вкладкою, що дала богато до мисленя. То, що бар. Гірш вмішав ся в справи товариства, заснованого лише для економічного піднесеня христіян-ткачів в Косові, знищених жидівскою лихвою, мало такі наслїдки, що між людьми, котрі живо интересували ся справами товариства, повстали роздори і не принято нїякого рішеня в справі санації товариства. Між иншими истнував намір: 1) відстипити справозданє комісаря, що переводив сконтр, видїлови краєвому до розслїду, 2) повідомити прокураторію про надужитя; 3) змінити управу, відбираючи їй маґазин, книги і касу; 4) виключити безусловно з товариства бар. Гірша і єго заступника. Однако так як тепер справи стоять, то здає ся, що товариство ткачів в Косові, засноване з великим трудом знидїє і розпаде ся, єсли видїл краєвий, яко головний віритель і куратор ткацкої школи истнуючої при згаданім товаристві, не зарядить завчасу яких способів, щоби ратувати свої фонди і саму институцію тим більше, що по уступленю предсїдателя і головного директора вкорінила ся там правдива анархія.

 

Дрібні вісти. Рада громадска міста Тарнова надала намістникови ґр. Каз. Баденьому почетне горожаньство. — Намістництво знесло десинфекцію на зелїзничій стації в Бродах і увільнило від санітарної служби там-же д-ра Струминьского, котрий повнив сю службу від 1½ року. — Ґр. Володислав Замойскій одержав концесію на вступні роботи до будови льокальної зелїзницї з Хабівки через Новий Торг до Закопаного. — У Відни помер шеф секційний в міністерстві віроисповідань і просвіти д-р Бенно Давид в 52-ім роцї житя. — Заступник маршалка краєвого Хамєц, член видїлу краєвого Едв. Єнджейович і инжинєр краєвий Махальскій виїхали до Відня в справі будови галицких льокальних зелїзниць.

 

Дѣло

13.04.1894

До теми