◦ ◦ ◦ ◦

Мирові конференції.

 

БЕРЛІН, 9. 1. Клємансо вертає до Парижа. Часописи подають, що в Парижі збирають ся зараз всі представителі держав на мирову конференцію. Нім Вільзен поверне з Італії, Клємансо відбуде вступні конференції з усіми делєґатами. Мирові комісії радитимуть в Парижі, плєнарні наради конґресу будуть вести ся в Версалі. Для полагодження справ бувшої австро-угорської монархії буде вибрана спеціяльна комісія. Рівнож спеціяльні комісії будуть радити над питаннєм балканським і східним. Уложеннє умов мира наступить на засіданнях, в яких братимуть участь тільки делєґати держав коаліції. При усталенню умов мира візве конференція Німців, щоби прислали делєґатів, які вислухають і приймуть мирові услівя. Постуляти нейтральних держав будуть поставлені перед мирову конференцію через їх делєґатів. Конференція вибере з поміж себе комісію, яка полагодить справу Ліги Народів.

 

Офензива большевиків на Польщу.

 

ПАРИЖ, 9. 1. Поляки сильно заалярмовані вістками, які надходять з Литви, Курляндії і Білої Руси. Стає ясно, що червона армія Троцького розпочала офензиву на східнім фронті. Починає ся інвазія анархії до середньої Европи. Плян Троцького ясний і давно обдуманий. Він вже давно згромадив на границях великі війська, щоби в відповідний момент ними рушити і заняти місця по Німцях. Народний комісар Смирнів мав сказати по заняттю Могилева таке: Ми одержали розказ іти вперед і не стримаємо ся, доки не дійдемо до сіл, де говорять по німецьки. Тоді німецькі товариші вийдуть проти нас і понесуть з нами революцію на цілу Німеччину.

 

Большевики задумують заняти Литву, Білу Русь і цілу Польщу з Познанщиною і у Варшаві створити базу до дальшого ділання.

 

Улична боротьба в Берлінї.

 

БЕРЛІН, 7. 1. Ціле передполудне шаліє на улицях столиці боротьба поміж правительственними військами і Спартаківцями. Ці послідні намагають ся за всяку ціну заняти державні будинки і інституції. Є богато забитих і ранених. Горячий бій вивязав ся коло будинку дирекції державних зелізниць, яка остаточно лишила ся в руках правительственних військ. Декуди прийшло до рабунків. Матрози починають відвертати ся від Спартаківців і переходять на сторону правительства, яке розпоряджає містом по бранденбурську браму.

 

Бої тревали цілий день і аж пізно в ночі затихли. Коло півночі місто успокоїло ся. Привернено лад на цілій площі Вільгельма. Спаргаківців усюда розігнано.

 

Похід чехів на Угорщину.

 

БУДАПЕШТ 7. 1. Чехи заняли Ґалянту, Кашаву і Лозончу.

 

Банат в руках Сербії.

 

БУДАПЕШТ, 9. січня (ПАТ). Льокальний сербський ряд в Новім Саді (Nеusаtz) в полудневій частині Угорщини зістав розвязаний, а Банат і округ Бачка піддано під адміністрацію більгородського ряду.

 

Виїзд чеських делєґатів на мировий конґрес.

 

ПРАГА, 9. січня (БК) Перша партія делєґатів на мировий конґрес виїхала 6. січня осібним потягом до Парижа.

 

Злука німців.

 

ВІДЕНЬ, 10. січня. "N. Fr. Рrеssе" доносить з Женеви: Німецька ліва преса горячо обговорює справу злуки німецької часта Австрії до Німеччини. Преса головно акцентує забіги антанти, які мають на ціли запобічи такому взростові німецьких сил.

 

Український голос

 

19.01.1919

До теми