27.12.1941

Податковий розпорядок. На основі 58 статті податкової ординації, всі власники або управителі будинків чи грунтів обов'язані до 15 січня 1942 р. виповнити викази недвижимостей (форма 1) та віддати їх у тому Скарбовому Уряді, в якого районі є їх майно. Ці викази можна одержати у Скарбових урядах; їх треба зладжувати окремо на кожну парцелю, що належить одній або кільком особам і не є відмежоване вулицями чи іншою власністю. До цих виказів недвижимостей мусять власники домів долучити списки (форма 2), які повніші виповнити головні наймач помешкань найдальше до 1 січня 1942. На цьому списку треба подати всі особи, що мешкають у даному помешканні, навіть якщо вони 15 грудня ц. р. часово неприявні. Хто не внесе цих списків або подасть неправдиві зізнання, буде покараний.
Праця для пожежників. У Пожежній Сторожі є вільні місця для пожежників. Зголошуватись повинні інструктори Пожежної Сторожі, як теж команданти професійних Пожежних Сторожей, що не займають своїх становищ. Заяви із життєписом треба внести до Пожежного Інструктора Дистрикту: Львів, Підвалля 6. І. пов.
Нова школа. Хемічна Школа з українською мовою навчання, що в короткому часі буде відкрита у Львові, має вже повний склад визначних викладачів (професори високих шкіл). Студенти користатимуть із лабораторії Львівської Політехніки. Школа підготовлятиме лаборантів-хеміків. Абсольвенти Хемічної Школи могтимуть продовжували хемічні студії в високих школах (Політехніка, Університет), як також матимуть добру підготовку до фармацевтичних студій.
Організація хорів. Львів має добру традицію в хоровій діяльності та, на жаль, дотепер не зумів до неї нав'язати. Тепер іде ширша організація хорів. Хор організує Інститут Народної Творчості. Збільшується членський склад студентського хору Т-ва "Бандурист". У суботу 27 грудня ц. р. відбудуться сходини Т-ва "Бандурист" у Студентській Домівці, вул. Дистрикту 12. І. поверх. Там можуть охочі зголосити своє членство.
Помер проф. Евген Іваненко. Ще не прогомоніла в нас вістка про смерть у Мельнику коло Праги д-ра Василя Королева-Старого, нашого письменника, головного редактора щоденника "Рада" в Києві, члена Української Дипломатичної Місії у Празі і професора Української Господарської Академії у Подебрадах, а вже нова вістка наспіла до нас про смерть у Празі проф. Евгена Іваненка з Чернигівщини, б. голови департаменту Преси і Пропаганди при Уряді УНР, ініціятора українських шкіл і декана математичного факультету Педагогічного Інституту у Празі. Його похорон відбувся на Ольшанському цвинтарі у Празі.

1938 новинки