◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Министер просвіти именував членами комисії екзаминаційної при испитах кандидатів на учителїв і учительок в семинарії учительскій у Львові пп. Михайла Поляньского, професора рускої гимназії, Олександра Барвіньского, професора семинарії учительскої, і Анатоля Вахнянина, професора рускої гимназії.
Польскій центральний комитет виборчій збереся уже сими днями на наради, підогнаний до того вічем відпоручників міст. Позаяк презес комитету гр. Альфред Потоцкій пробував за границею, а першій заступник презеса кн. Адам Сапіга занедужав (після новійших вістей дневникарских — не небезпечно), то комитет з порученя гр. Потоцкого має скликати гр. Голиєвскій.
Будова духовної семинарії рускої у Львові уже поступила так далеко, що розпочато вже роботи коло фасад извнїшних. Фасада в стилю пізнїйшого ренесансу представляєся дуже гарно. Будову веде, як звістно, надинжинер намістництва п. С. Гавришкевич. Руска семинарія з двома фронтами, на улиці Коперника і Сикстуску, належати буде до найкрасших будинків у Львові.
Буковиньска консисторія православна, оголошуючи конкурси на посади парохіяльні в руских селах, не жадає уже від компетентів знаня руского язика, як се бувало перше за всїх митрополитів. Часопись "Буковина" поручає сю справу товариствам руским і предкладає внести відповідний меморіял до министерства віроісповідань.
Щоби ужити вязнїв при краєвих роботах меліораційних призволило министерство судівництва на внесенє прокураторії державної і в порозуміню з видїлом краєвим, щоби 60 вязнїв з криминалу станиславівского вислати до робіт при реґуляції рїки Гнилої Липи в Янчинї в повітї підгаєцкім. Всї приготованя для уміщеня і харчованя вязнїв уже на місци починені і транспорт вийде небавом під ескортою з Станиславова до Янчина. 

30.04.1889

До теми