Війна на Балканї.

Затоплений кружляк. ЦАРГОРОД (Ткб) Турецький кружляк „Асар-і-Тевфік", що лежйть недалеко Карабурм вважають страченим, бо за його виратованє жадають величезної квоти. Більші гармати лишили ся на покладї, менші вдало ся вра­тувати.
Чужинці в Адриянополи. ЦАРГОРОД (Ткб). Війскові власти рішили утворити невтральну стрефу в Адриянополи для чужинців, де вони будуть безпечні перед стріла­ми. Зате не позволили чужинцям видалити ся з міста, а то для охорони перед збіго­вищем.
Пожежа в Царгеродї. ЦАРГОРОД (Ткб). Пожежа в Стамбулї знищила 100 домів і 40 маґазинів, що лежать головво при улицн проти мечета сьв. Софії. Богато родии сховало ся до мечетів Ахмеда і сьв. Софії. Полїция почала слїдство, щоби викрити причину пожежі.
Під Ґалїполї. ЦАРГОРОД (Ткб). Неможливо сконтро­лювати правдивости чуток, які вчера ходили в міністерстві маринарки, що Болгари по завзя- тій боротьбі заняли кріпости „Віктория“ і „На­полеон“, що домінують над заливом Сарос. Тур­ки держать ся в кріпости Султанїя.
Поміч Сербів.З Білгорода доносять, що вісти, начеби на послїдній раді мінїстрів мали відмовити болгар­ській просьбі що до нової помочи є неправдиві. Сербська війскова управа вислала вже позав­чера під Адриянополь 150 тяжких гармат, у сїм кілька гавбиць. Сербське правительство поста­вило також під оружєм нових 40000 людий, котрі мають бути готові в разї потреби виру­шити до Тракії. В справі сих усїх запоряджень їздив саме зі Скопле до Білгорода ґенерал Путнік.
Мирові переговори. З Льондона доносять, що Гакі паша явив ся вчера в урядї заграничних справ, але не за­став Ґрея, котрий що йно нині вертаєть ся до Льондона. Гакі тимчасом складав приватні від­відини. Камбон прибув учера до Льондона з нови­ми інструкциями. Франция дуже буде старати ся, щоби вирівнали ся ріжницї між Австриєю і Росиєю,
Приготовлена до головної боротьби. З Берліна доносять, що в дипльоматичних і війскових німецьких кругах тепер на основі звітів переконані, що по обох сторонах на лінії Чатальджі приготовляєть ся велику боротьбу. Стан турецьких війск дуже корисний. Турки по­сувають ся вперед, запал і відвага турецьких війск зростає.
Недостача поживи в болгарській армії. Болгарська армія під Чатальджею і Адри­анополем відчував недостачу мяса а навіть хліба. Послїдними часами висилаєть ся армії волове мясо.
За автономією Македонії. ЦАРГОРОД. (Ткб.) Мемориял, випрацьова­ний Комітетом оборони інтересів Магометан, Жидів і Куцоволохів вручили вчера амбасадо­рам. Він жадав автономії Македонії, бо лише так можна заґарантувати житє, майно і свободу віроісповіданя. 19.02.1913

До теми