◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Міжнародне життя

 

У Льондоні відбулася маніфестація з метою пропаґанди ідеї Ліґі Націй; У поході брали участь представники 48 народів, членів Ліґи Націй, одягнені в свої національні вбрання та з національними прапорами. Співав хор з 1000 осіб. У Гайдпарку промовляли промовці, на 17 мовах.

 

Ліґа Націй назначила день 31. липня ц. р., як остаточний термин для польсько-данціґської угоди на підставі безпосередніх переговорів обох зацікавлених сторін.

 

Льойд-Джордж запросив до Льондону лідера Сінн-фейнерів, Де-Валєра, котрого, як відомо, Сінн-фейнери проголосили президентом Ірляндської Республіки, — щоби на спільній конференції вирішити остаточно ірляндське питання. Льойд Джордж запевнив Де-Валєрі та його товаришам недоторканість.

 

Велика Брітанія зменшила за два останні роки свої закордонні борги на 203,287.000 хунтів штерл. Велика Брітанія є задовжена найбільше в З'єдинених Державах, яким винна ще 972.704 хунтів штерл., а потім в Канаді, котрій винна 53.339 хунт. штерл.

 

На з'їзді анґлійської Робітничої Партії (Лєйбур Парті) було запропоновано включити анґл. комуністичну партію в Робітничу Партію. Цю пропозицію відкинено більшістю, яка представляла 4,215.000 голосів проти 224.000.

 

Клємансо, котрого Оксфордський університет вибрав почесним доктором, з нагоди побуту в Анґлії відвідав Льойд-Джорджа та провів з ним одногодинну розмову.

 

Штрайк робітників копалень в Анґлії закінчився на підставі взаємного порозуміння. В понеділок, 4-го липня ц. р. приступають до праці всі робітники. Визначено мінімум платні в 20% більше довоєнної; робітники будуть отримувати 83% чистих прибутків, а власники 17%. Уряд запевнив 10 міліонів хунтів штерл. промислової допомоги.

 

Міжнародня торговельна палата в Льондоні обмірковувала питання валюти. Найбільшим лихом вважається, те, що країни, котрі мають високу валюту, не можуть вести торгівлі з краями з низькою валютою.

 

Король Георґ V відкрив 22-го червня ц. р. перший ірляндський (ульстерський) парлямент закликом до згоди поміж Ірляндцями й Англійцями.

 

Ґен. Геррінґтон (Анґлієць) призначений командуючим всіма союзницькими військами в Константинополі, задля з'осередкування в одних руках контроля політики й охоронної служби.

 

У Парижі роспочалися безпосередні французько-німецькі переговори по справах воєнного відшкодування і відбудови.

 

Бріян приняв представників Вірменії, Ґрузії, Півн. Кавказу й Азербейджану, котрі подали йому заяву з поясненням основ економ.-політичного союзу цих 4-х держав. (Аґ. Гаваса).

 

Німеччина має заплатити цими днями, на руки Комісії по відшкодуванням, нових 44 міліонів золотих марок, в рахунок одного міліярда, котрий повинна заплатити до 31-го серпня ц. р.; з тими 44 міліонами буде заплачено разом 224 міл. зол. марок, так, що для виплати зостається ще 756 міліонів зол. марок.

 

З огляду на те, що теперішні німецькі заплати, роблені виключно в долярах, піднесли надзвичайно високо американську валюту та взагалі відбилися дуже некорисно на всесвітньому фінансово-торговельному рухові — держави Антанти, на домагання Америки, вжили заходів, що б дальші заплати з боку Німеччини робилися в европейській валюті.

 

У Берліні судився комуністичний лідер, кап. Гельц, який стояв на чолі останнього комуністичного повстання в Середній Німеччині і його обжалували в убийствах, насильствах та державній зраді, — на суді признали виновним та засудили на досмертну вязницю.

 

У Празі радить чесько-румунська комісія над подробицями заключеного військового чесько-румунського союзу, головує шеф румунського ґенерального штабу, ґен. Хрістеску.

 

У Чехо-Словаччині заштрейкували урядовці всіх (чеських і німецьких) банків цілої республіки. Цей ґенеральний штрейк являється протестом проти політики міністерства фінансів, котре вмішалося у справи, які, на думку профсоюзів банківських урядовців, не належать до його.

 

У Марієнбаді (Чехія) відбулася чеська-венґерська конференція, на котрій м. и. брали участь: чеський міністр закорд. справ, Бенеш, та венгерські міністри: Банфі і Телєкі. Обмірковувалися справи: торговельні, комунікаційні, правничо-політичні, церковні та фінансові.

 

III. Інтернаціонал поставив чесько-словацькій комуністичній партії умову, що-до приняття її в члени, а саме, щоби вона до 3-х місяців об'єдналася з німецькою комуніст. партією в Ч.-Сл. Республ. в одну комуністичну партію Чехо-Слов. Республіки. На думку Москви промови лідера чехо-слов. комуністів, Смераля, "є не зовсім комуністичні". (Радіо з Москви з 22. VI. ц. р.)

 

Конференція т. зв. сукцесійних держав (тих, що повстали з роспадом кол. Австро-Венґрії) має роспочатися 2-го липня ц. р. в містечку Порторозе.

 

В Австрії — новий кабінет, на чолі з дотеперішнім президентом віденської поліції, Шобером (безпарт.). Кабінет складений на прінціпі діловому.

 

На пропозицію держав Антанти служити посередником у полагодженню грецько-турецького конфлікту Туреччина (уряд Кемаля-Паші) відповіла згодою, але Греція заявила, що теперішній момент вимогає від неї оборони своїх інтересів зброєю.

 

Греція виповіла Сов. Росії війну за те, що рос. большевики помагають Кемалистам людьми і зброєю для боротьби проти Ґреції.

 

Кемаль-Паша заключив союз з Афґаністаном та Сов. Росією, звернений проти держав Заходу. При відкриттю афґаністанського посольства в Анґорі Кемаль-Паша власноручно вивісив афґаністанський прапор на будинку посольства. Він заявив, що хоч народи Орієнту не є такі сильні, як держави Заходу, але їхній реліґійний пієтизм додасть їм сили для побіди.

 

У Гор. Шлезьку настав спокій. Поміж начальником німецьких охоронних військ, ґен. Гефером, та міжсоюзницькою комісією прийшло до порозуміння в справі очищення Гор. Шлезьку від німецької охорони з одного боку, та польських військ Корфантого — з другого. До 5-го липня ц. р. німецькі й польські війська мають перейти за свої державні кордони.

 

На конференції Ц. К. професіональних союзів Півн. Америки, яка відбувається що-річно, принято постанову не приймати до проф. союзів Японців і и. орієнтальців, та продовжувати далі рух в користь Ірляндії; за те конференція відкинула пропозицію бойкотового руху проти Анґлії.

 

У Мюнхені (Баварія) убито невідомою особою депутата Ґарейса, лідера незалежніх соціялістів, коли він вертав до дому з сеймового засідання, на котрому гостро промовляв проти закріпощення церквою школи. Як протест — у місті оголошено трьома соціялістичними партіями (соц. більш.; незалежн.; комун.) та робітничим союзом тридневий ґенеральний штрейк, котрий одначе не вдався.

 

У Берліні роспочався процес проти керовника останніми комуністичними повстанцями у середній Німеччині, капитана Гельца, обжалованого в убійстві, державній зраді та нарушення публичного спокою.

 

В Гор. Шлезьку йдуть далі бої. Союзні війська, скріплені особливо Анґлійцями, здебільша очистили занятий спершу повстанцями терен, та намагаються утворити нейтральну смугу поміж повстанцями і німецькими самообороними військами ґен. Гефера, котрий відмовився скласти зброю. Гадають, що цими днями буде горішньо-шлезьке питання остаточно вирішене.

 

У Ризі арештовали відому німецьку комуністку Кляру Цеткін, котра їхала в Москву на конґрес III. Інтернаціонала. В наслідок протесту німецького консула — звільнили її.

 

На Білорусі вижидають загального повстання. Большевики стягли в околицю Вітебска три дивізії. Мінська й Могилівська ґубернії оголошені большевиками, як "господство бандитизма". "Віденське Слово" повідомляє, що повстанці є заосмотрені не тільки в зброю і кулемети, але й однострої.

 

Товарообмін з Совдепією. Латвія гадає закрити всі без виїмку прикордонні товарообмінні точки, щоби 1. припинити поширення чуми худоби; 2. покласти кінець небувалої спекуляції, що розвинулась у прикордонній смузі; 3. припинити масовий надплив небажаного для Латвії елєменту з Сов. Росії та 4. припинити деморалізацію прикордонних військ. частин.

 

[Воля, 03.07.1921]

03.07.1921

До теми