Олександра НЕСП’ЯК

Складний шлях становлення Збройних Сил України на зламі 80–90-х років минулого століття