М. З-кій

Се треба признати, що поміж Русинами і давнїйше було богато і тепер найде ся спору купку исповідників пословицї: "покірне теля дві мами ссе".
20.05.96 | | в 1893-у
Під таким заголовком надруковало "Дѣло" в 283 ч. з мин. року статью, де було довідно показано, як москвофільска праса підриває всякі заходи і змаганя Русинів в Галичинї.
16.04.96 | | в 1893-у