Просвітянин

З'їзд народніх учителів Галичини. — Постанови з'їзду українських народних учителів Галичини. — Українська преса. — Помер Василь Нагірний. —  Виклади Ю. Павликовського і лєкція д-ра Степана Барана. — 80-ти літні уродини Юліяна Романчука. — Шевченківські свята.
28.04.21 | | в 1918-у
Як відомо, Холмщина і більша частина Волині знаходяться тепер в межах польської держави і, згідно мировим переговорам у Ризі, ці землі мабуть і на далі залишаться під Польщею.
29.01.21 | | в 1918-у