Вахтанг КЕБУЛАДЗЕ

Дезінтеграція суспільств призводить до занепаду влади як справедливої сили. Але насильство ніколи не замінить влади, воно владу руйнує.