Д-р Іван Куровець

  Заміти з приводу загального господарського з'їзду у Львові на днях 1 і 2 падолиста 1917   З незалежних від редакції причин можемо надіслані нам уже перед двома тижнями уваги дати до друку що-йно нинї. Містячи сю статю нашого залуженого дїяча про основні питаня нашого господарського істнованя, розкриваємо сторінки нашої часописи для дискусії над порушеними п. д-ром Курівцем справами. — Редакція "Дїла".  
05.12.17 | |
  Підчас російської офензиви і відвороту в липни 1917.   І.  
30.09.17 | |