Д-р Ярослав Рудницький

Д-р Василь Сімович відомий у нас як граматик-мовознавець. Менше популярні його хрестоматія й мовознавчі статті, а вже тільки дуже вузькому кругові фахівців відомі його праці з поля особового назовництва — ономастики.
14.05.44 | | в 1943-у
  В цьому році минає 75 літ з дня народин визначного українського громадянина, заслуженого організатора наших наукових установ у краю й за кордоном, основоположника й першого ректора Українського Вільного Університету в Празі почесного й далі активного професора української мови й літератури в цьому ж університеті, д-ра Олександра Колесси. Шановному Ювілятові бажаємо міцного здоровя, довгих та щасливих літ життя й сили для дальшої його корисної праці для української культури й науки! Редакція.  
28.06.42 | |