Д-р Ст. Баран

  Памяті мого приятеля д-ра Д. Блавацького.   Шістьсотлітня неволя на Холмщині і Підляшшу принесла нам великі національні втрати в території і в числі населення, зокрема за російських часів після скасування Унії в 1875 р. і після проголошення т. зв. толєранційного указу з 1905 р.  
29.05.42 | |
Період т. зв. українізації в совітській Україні, що закінчився в 1930 р., знайшов деякий відгомін і в церковній ділянці. Кажемо, деякий, бо до українізації церковного життя й до усамостійнення Православної Церкви ніколи там не дійшло. Це, очевидно, не лежало в інтересах ворожої до христіянства і явно безбожницької большевицької Москви. Московський патріярх Тихон в 1922 р.
28.10.41 | |