д-р Евг. Олесницкій

  І.   В послїдних лїтах стануло питанє соціяльне на порядку дневнім всїх країв Европи. Про питанє то заговорено голосно в публіцистицї, науцї і парляментах — піднесли-ж то питанє не лиш приятелї убогих кляс з инших сфер — але і самі ті кляси обізвались за собою і в міру більше або менше сильних средств і орґанізації, більше або менше енерґічно стала добиватись своїх прав.  
23.04.90 | Європа |