Львів

  І.   Не завадить нїколи розглянутись від часу до часу серед обставин та в суспільности, серед котрої жиємо, і спокійно та зовсїм предметово зібрати разом хоч деякі прояви, які нам тут впадають в очи; хиби наші стануть нам тогди виднїйші, а хоч их ще тим не поправимо, то будемо мати бодай то вдоволенє, що причини их стануть нам хоч би трохи яснїйші.  
30.06.92 | Львів |
  Статья надіслана Редакції.   "Дѣло" помістило в своїй статьї в н-рі 90 з 4 мая відповідь на статю поміщену під повисшим заголовком в 90 н-рі "Галицкой Руси". Тая відповідь відносить ся і до закидів на темат становища "партійного", а поминула сторону фахову. З тої причини прошу Вас, Пане Редакторе, зволїть помістити в "Дѣлї" отсе моє письмо.  
06.05.92 | Львів |
На засіданю виділу Просвіти 16 дек. 1891 р. рішено, на представленє д. Романа Заклінского зі Станіславова, видати яко книжечку товариства "Про ліченє методою Кнейпа".   Не знаємо мотивованя д. Заклінского, однак сам факт сего рішеня виділом Просвіти свідчить про те, що тому виділови невідомо, що метода Кнейпа се найновійший гумбуг шарлатанеріі в медицині.  
01.02.92 | Львів |
  Zarząd zakładu nar. im. Ossolińskich wydal właśnie sprawozdanie ze swej czynności i ze stanu zakładu w ubirglym roku 1891. Z tego sprawozdania wyjmujemy niektóre szczegóły, mające ogólny interes. We wstępie zarząd usprawiedliwia się, że w r. z. zaniechał zwykłego aktu uroczystego, a to z powodu przebudowy gmachu, która chociaż rozpoczęta z wiosną, do pory aktowej nie mogła być ukończoną.  
12.01.92 | Львів |
  сталось уже причиною, що редакцію Dziennik-а Polsk-ого тяженько закололо коло патріотичного єї серця і она з великого болю вистогнала нинї ось таку статью під зaг. Ruskie towarzystwo asekuracyjne:  
08.12.91 | Львів |
Користачи з ласкавого дозволу редактора "Часописи Правничої", перепечатуємо з неї для Читателїв "Дѣла" першу, яка доси появила ся, ширшу житєпись бл. п. Олександра Огоновского, в котрій начеркнена теплою рукою дїяльність незабутного покійника яко писателя, яко дїятеля на поли народнім і яко професора.       ***  
20.08.91 | Львів |
  Вчерашні надзвичайні загальні твори товариства "Просвіта", котрі скликано за для зміни статутів товариства, випали під кождим взглядом вдоволяючо. Участників зібралось по-над 150 осіб як місцевих так навіть і з далеких сторін провінції. По заупокійній відправі за померших членів товариства наповнились комнати "Рускої Бесїди" участниками, а голова тов. "Просвіти", Впов. д-р Омелян Огоновскій розпочав збори точно о 11 годинї такою промовою:   "Світлий Зборе!  
31.03.91 | Львів |