◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Що чувати в світі?

 

Поворот німецьких бранців. Із Берліна доносять, що від 20 січня с. р. вернуло з француських таборів 190 тисяч німецьких бранців в тім 43 тисячі старшин.

 

Чехи розписали вибори й на Тішинщину. Lidove Nowiny доносять, що виділ для конституційних справ поділив уже простір чесько-словацької републики на виборчі округи. Після усталеного пляну тушинський округ має вибирати 9 послів, 4 послів має бути Поляків, 3 Чехів, 2 Німців. Так Чехи готовлять уже виборчий порядок для Тішинщини.

 

Нове потрійне порозуміння. Із Ціріху доносять, що переговори Реннера в Празі довели до політичної й військової конвенції з Чехо-Словаччиною, до якої малаб приступити й Югославія. Се нове потрійне порозуміння буде доповнене ще військовою конвенцію з совітською Росією. Ведуть ся переговори між представниками сього потрійного порозуміння й висланниками Лєніна, Головним співробітником у сій комбінації має бути Беля Кун.

 

Дунай міжнародною рікою. В Будапешті відбуло засідання комісії в справі Дунаю. В засіданню взяли участь відпоручники Анґлії, Франції, Італії, Чехословаччини, Югославії і Румунії. Ухвалено що Дунай буде міжнародною рікою. Кошта удержання корита Дунаю будуть поносити надбережні наддунайські держави.

 

Колчак жиє в Япанїї. З Токіо доносять, що Колчак втік від большевиків і перебуває в Япанії.

 

Французька преса про взаємини з Росією. Petit Parisіen довідуєть ся, що союзники опрацювали спільну заяву, яка обговорює їх відносини до Росії.

Le Journal висловлює погляд, що coюзники обмежать ся до відновлення торговельних зносин з Росією, та заразом здержали би висилку грошей і військових матеріялів для большевицьких противників, а дальше, що предложили надбалтійським державам і польському правительству заперестати офензиву проти большевицької Росії, запевнняючи сим державам поміч, коли би були нападені.

Маtіn пише, що відновлення торговельних зносин із совітською Росією залежатиме від багато умов, а саме від сего, чи Росія признає свої довги і чи вдержись ся від пропаґанди в cycідних краях.

 

Нове сибірське правительство. Голяндське пресове бюро доносить з Токіо, що в Владивостоці утворило ся нове правительство земства. Торговельний рух між Владивостоком і Японією відбуваєть ся правильно.

 

Анґлія. Як доносять із Лондону голяндські ґазети, президентови міністрів вручено просьбу, щоби Анґлія признала совітське правительство. Небезпека большевицької пропаґанди не буде більша, як небезпека, що випливає з теперішного стану. Коли російське збіже не буде до диспозиції Заходу, тоді вибухне на Схід від Рену голод і хороби, які будуть найкрасшим підложем до поширення большевизму. Анґлійські ґазети попирають сю просьбу й годять ся на мир із Росією; доказують, що мимо всix заперечень ведуть ся між Анґлією й совітською Росією переговори в справі мирових умов. Із Штокгольму доносять до Лондону, що анґлійський делєґат O'Ґраді одержав відомість, що совітське правительство готове здемобілізуватн червону армію, коли антанта запевнить гряниці совітської Росії. Навязано переговори в справі можливої зміни системи совітського правительства.

 

Франція. Нововибраний президент Дешанель обняв вже своє урядовання. У Франції замітна зміна що до Сходу Европи. Дотепер Франція стояла лиш за відбудованням Росії; тепер довідуємо ся що француське правительство закинуло плян відбудови Росії а є за признанням новоповсталих держав на руїнах Росії, між иншими й України.

Недавно виголосив в француськім парляменті посол Ґейяр-Бансей промову, в якій серед оплесків палати жадав признання самостійної України.

 

Голяндія. В Голяндії як ми вже писали, перебуває бувший німецький цісар Вільгельм. Західні побідні держави зажадали вже в друге видачі бувшого цісаря та Голяндія на се не згодила ся. Зате приобіцяла Голяндія, що сама буде берегти, щоби цісар не виїхав де поза гряниці Голяндії.

 

Литва. Литва се мала держава, що повстала над балтійським морем. Її столицею є місто Вильно, а всіх жителів має около 3 міліони. Та подібно як українську Галичину зі Львовом обсадили Поляки також часть Литви з головним містом Вильном ті заявляють, що Вильно мусить бути прилучене до Польщі за всяку ціну. Між Польщею і Литвою приходить до щораз більшого напруженя.

 

Росія. Большевицьке правительство очищує дальше простори давної Росії з протиреволюційних військ. Денікіна притиснули вони вже аж до кавказьких гір і здаєть ся в найблизших днях Денікін буде змушений зовсім забрати ся за границю.

Так само заняли большевики мало не цілу Сибір та місто Іркуцк над озером байкальським. В Іркуцку стрінули ся большевики з чеськими добровольцями, з якими зробили угоду.

 

Чехословаччина. Чехію займає тепер головно справа плєбісциту на Шлеську, який тепер обсадили француські війська і під їх безсторонною опікою має там відбути ся народне голосования, до кого має Шлеськ припасти. Поляки закидають, що француська комісія є стороннича, що вона потягає за Чехами. Польські ґазети навіть пишуть, що Чехи обіцяли дати Французам вуголь, як що Шлеськ з богатими вугляними копальнями припаде Чехословаччині, а не Польщі.

 

Нова Рада

27.02.1920

До теми