◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Зміни в ґенеральному секретаріяті Західної України. Радіотелеґрама з Камінця Подільського з 18 липня повідомляє: Ґенеральний Секретаріят Західної України передав всі свої функції президентові Петрушевичу, головноуповноваженим для внутрішних справ став Др. Голубович а для шляхів і технічних справ інжинер Мирон. Директорія Петрушевича знаходиться в цій самій місцевості, що і Директорія Української Народньої Республіки, якої головою є С. Петлюра. (У.П.Б.)

 

Американський кредіт для України. Чеська "Tribuna" повідомляє з Парижа, що Сполучені Держави Північної Америки дали Україні кредит в висоті 15 міліонів долярів на закупно товарів, що находяться на американських складах в Анґлії. Кредит буде ґарантовано чеками Української республіки. Технічно ця справа буде переведена в цей спосіб, що буде утворена в Парижі пятичленна комісія, в якій буде 2 Американців, 1 Француз і 2 Українців. Ця комісія купуватиме усе, що вважатиме потрібним, а американський уряд платитиме за все українськими чеками. (Tribuna.)

 

Протест Української Місії в Лондоні. Як повідомляє Бюро Рейтера, українська дипльоматична місія в Лондоні вислала британському урядові слідуючу ноту протеста: "Після повідомлення з Парижа Найвисша Рада союзних держав уповноважила військові сили польської республіки поширити свої операції аж по Збруч, щоби в цей спосіб забезпечити мирно населення Галичини перед нападам большевицьких банд.

Ми мусимо заявити рішучо, що у Східній Галичині нема ніяких большевицьких банд, та що там не було ніколи навіть найменших обявів большевизму, а навпаки, як це виразно заявили ріжні антантські місії а передовсім анґлійська які перебували в Галичині, під українською владно панує там лад і дисципліна. Ті всі жорстокости, про які голосять світу Поляки, є або видумані або перебільшені; в кожному разі можуть це бути поодинокі випадки, які трапляються в кожній війні і за які уряд не може бути відповідальний.

Зі свого боку ми можемо, як це видно із нашої ноти з 16. червня, представити цілий ряд жорстокостей, яких допускаються Поляки на українському населенню і у яких увійшло це в систему ведення війни.

Крім цього звертаємося до бритийського правительства з проханням, вислати до Східної Галичини та України спеціяльну місію, якаб безсторонно розслідувала правдивий стан річей. Рішення Найвизшої Ради являється для Поляків і ix військ, які були призначені для боротьби з большевиками, тільки уповажненням вести війну з Українцями.

Це рішення може довести усе селянське населення Галичини до роспуки і до большевизму. Населення Галичини з радістю прийме цей факт, коли Галичину обсаджено буде антантськими або чехо-словацькими військами, однак рішучо протестує проти цієї нації, яка віками його тільки гнобила.

Протестуючи як найбільш рішучо проти цього рішення Найвизшої Ради ми звертаємося з повним довірям до правительства Великої Британії і просимо, во імя справедливости, вжити всіх впливів задля цього, щоби це рішення яко мога скоріще було відкликане. (Morning Post.)

 

Плєбісцит у Східній Галичині? З Парижа повідомляють: Голова українськії делєґації, Сидоренко, отримав від ґенерального секретара мирової конференції ноту, в якій повідомляють його про таке рішення Найвищої Ради: Польський уряд уповноважується до заведення у Східній Галичині цивільної адміністрації на підставі умови, заключеної між союзними державами. На підставі постанов цієї умови ґварантується населенню Східної Галичини територіяльна автономія та політична і реліґійна воля. Умова ця опиратиметься на самовизначення, яке остаточно виконає населення Східної Галичини відносно до своєї політичної приналежности. Час, в якому це право буде виконане, означать союзні держави самі, або установа, якій вони дадуть на це повновласть. (Kurjer Kresowy.)

 

Один фронт. Укр. Пресове бюро у Відні повідомляє, що армія Західньої України перейшла під командування Петлюри. (У.П.Б).

 

Воля

26.07.1919

До теми