◦ ◦ ◦ ◦

Війна за визволення України. (УПБ) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 17. мая 1919.

Під напором ворога відступили наші частини на лінію на схід від Самбора і Старого Самбора.

Коло Львова без змін.

Із району Порицка посунулися сильні ворожі відділи в напрямку на схід, що приносило зі собою небезпеку окрилення наших головних сил. Ми були примушені відтягнути наше праве крило на лінію Камінка Струмилова—Добротвір—Холоїв. Ворожий наступ на Камінку Струмилову відбито нині вечером. Начальник штабу Галицької Армії

 

Протест. УПБ. — Станиславів, 18. V. Рада Державних Секретарів вислала на адресу Найвисшої Ради мирової конференції протест проти того, що польське правительство в супереч волі держав Антанти, звертає армію Галєра, призначену для виключної війни з большевиками, проти Української Держави.

 

Справа Сх. Галичини на мир. конференції. Нарада комісії мирової конференції з українським мировим посольством в справі Сх. Галичини.

Віденська "Die Zeit" зі 6-го мая доносить про алярмуючі вісти, що появилися у польських варшавських дневниках, а саме, що справа Східної Галичини на мировій конференції стоїть для Польщі зле. Таж сама часопись повідомляє, що окрема комісія мирової конференції запросила на нараду голову українського мирового посольства в Парижі Сидоренка та бувшого міністра Шульгина та що на тій нараді основно обговорено границі Східної Галичини та права Українців.

 

Поїздка Д.С. вн. справ д-ра І. Макуха по краю. УПБ. Бережани 16. V. Сьогодня приїхав до Бережан о год. 10. рано Секретар внутр. справ д-р Макух. Його привитав в Комісаріяті повітовий комісар Іван Масляк. У відповіди на промову з'ясував д-р Макух наше заграничне і внутрішне положення та загрів присутних урядників до дальшої інтензивної праці. Опісля відбулося 3 годинне засідання Пов. Нац. Ради і громадських комісарів з повіту, на якім полагоджувано біжучі справи. Д-р Макух приймав на сослуханню до 3-тої години депутації громад і сторони. З Бережан їде д-р Макух до Підгаєць.

 

Віча. УПБ. Бережани 16. V. Дня 16. V. відбулося в Бережанах на передмістю Адамівка віче під голим небом при участи поверх 2000 людей. Про воєнне положення говорив четар д-р Осип Кикіш. Земельний закон пояснив відпоручник Держави. Повіт. Комісаріяту д-р Михайло Західний. Під кінець віча зібрано на воєнні сироти 223 корон, котрі передано місцевому захистови сестер служебних. Музика запасного коша відіграла національні гимни.

 

Нові видання. "Холмська Думка". Народня ґазета. Виходить три рази на тиждень: у вівторок, четвер і суботу — у Луцьку. Ч. 1-ше вийшло дня 10. мая 1919.

"Стрілецька Думка". Орґан Корпусу С. С. Виходить неперіодично. Редакція тимчасово міститься на ст. Кривін, Корпус С. С.

 

Република

20.05.1919

До теми