В справі реставрації церкви самбірскої.

З Самбора.

 

Допись д-ра К. Чайківского в справі реставрації церкви самбірскої опирає ся на хибній информації і думаю, що замість представляти справу в загадочнім світлї, був би д-р Чайковскій лїпше зробив, єсли би будучи парохіянином самбірским, був пересвідчив ся докладнїйше о тій справі на місци.

 

Справою реставрації церкви ревно занимають ся компетентні особи та ще минувшого року виготовлено пляни реставрації і приукрашеня церкви. Ті пляни одобрив Преосв. ординаріят перемискій. Але минувшого року не можна було зачати роботи, бо фонд мною призбираний єсть за малий, а фонду бл. п. Реваковичевої, лєґованого на руки Преосв. епископа Пелеша, не можна було єще ужити, позаяк пертрактація судова не була ще покінчена. Однак того року, ще перед дописею д-ра Чайковского, бо в половинї цвітня, рішено зачати роботу реставраційну і на тую цїль прислав Преосв. еп. Пелеш квоту 3000 зр. з лєґату бл. п. Реваковичевої. Ту квоту зложив ц. к. староста самбірскій, п. Кешковскій, тимчасово на книжочку самбірскої каси щадничої.

 

Так справа стоїть і она загально звістна в Самборі о чім д-р Чайковскій міг пересвідчити ся, заки допись свою помістив в ґазетах. Але мабуть Вп. дописувателеви ходило о ефект послїдних заміток в дописи що-до особи старенького о. пароха. Се чисто лична справа, а хто знає глубоке образованє і давнїйшу велику дїяльність о. декана А. Несторовича, сей не повинен вже з чемности піддавати своєї гадки під публичну дискусію. Я однак яко священик можу совістно сказати, що Всч. о. парох ревно і над сили дбає о внутрішний лад в церкві та занимаєсь всїми справами парохії.

 

О. Фр. Рабій катихит видїлової школи.

 

Дѣло

15.05.1894

До теми