◦ ◦ ◦ ◦

Останні вісті У.Н.Р. Засідання 28. марта. Як останній бесідник в дебаті над expose ДС. закорд. справ забірає голос В. Темницький. Спростовує вістку про правительство в Камінци Подільськім. Не правительство тільки комітет Спасення України там завязався. Піддає критиці expose. Два світи тепер бються: світ капіталізму й імперіялізму зі світом демократії. Причиною невдачі Директорії було те, що за гарними словами не йшли в парі діла. А відносини на Зах. Области? Не має щe 8. год. дня праці, охорони праці та обезпечення робітника. Жадає знесення цензури, перепусток і воєнних доразовах судів. Наша політика мусить йти на ліво, на ліво і ще раз на ліво (д-р Л. Бачинський: "віз перевернеться").

Голос забірає През. Д.C. д-р Голубович. Його промову, яку Рада приймила довготревалими оплесками, подамо завтра. Опісля забірають ще голос Безпалко для зложення заяви, а Плиско і д-р Галін для спростовань. В кінці Т. Старух мотивує свій внесок в справі вільної торговлі. Дебату над сим внеском відложено з огляду на з'їзди партій на понеділок на 9. год. рано.

 

Воєнна Рада. Пресова Кватира Начальної Команди Г.А. з дня 27. III. 1919. В осідку Н. К. в Ходорові відбулося дня 27-го марта 1919 засідання Воєнної Ради, в якій взяли участь члени Директорії пп. Андрієвський і Швець, Президент Укр. Нац. Ради др. Петрушевич, Командуючий Генерал Павленко, міністри Попівський і Кривецький, Президент Державного Секретаріяту др. Голубович, Полковники Курманович і Капустянський, Державний Секретар Корчинський, Товариш Державного Секретаря військ. спр. Бубела і Державний Контрольор Сімонов та Отаман Ерлє. Провадить наради член Директорії п. Швець.

Стверджено на основі реферату полковників Курмановича і Капустянського, що наша мілітарна ситуація на всіх фронтах скріпилася, настрій військ є добрий і значно в наслідок успіхів піднісся, орґанізація нових частин поступає, а селянство відноситься прихильно до українського війська. Обговорено плян дальшої мілітарної акції.

Ухвалено зажадати від Антанти безпроволочної достави муніції, одежі, обуви і всяких технічних середників для української армії. Держава забезпечить жовнірам землю, а їх родинам виплатить причинки.

Стверджено, що міжнародне наше положення поліпшилося та що Українська Державність в наслідок внутрішної консолідації забезпечена.

Ухвалено устроїти зїзд українських діячів без ріжниці партій, які схотять зєдинитися для будови Української Народньої Републики...

 

Переговори в справі завішення оружжя на українсько-польськім фронті. УПБ. Станиславів, 27. ІІІ. Пресова Кватира, Н.К.Г.А. звідомляє: В Самборі відбулася нарада між ґенералом Кернером, головою американської місії і головнокомандуючим галицьким фронтом ґенер. Омеляновичем Павленком, в справі предложеного Антантою завішення оружжя між Україною а Польщею. Вислідом тої наради буде початок переговорів між українською а польською делєґацією, які зачнуться в Хирові дня 27. ІІІ. 1919 о год. 2 по пол.

 

Війна за визволення Західньої України. (УПБ) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 27. марта 1919.

Коло Сокаля і Белза: Спокій.

На Маґерів підходили Поляки тільки сильнійшими стежами. Коло Вишенки іде бій дальше. Наші відділи почали на північ від Львова наступати на маґазин динаміту і по сповненню своєї задачї вернули назад на свої становища. Коло Оброшина відбито наступ ворога, котрий стратив 30 людей убитими і раненими.

Впрочім без змін. Начальник штабу Галицької Армії.

 

Република

29.03.1919

До теми