◦ ◦ ◦ ◦

Союз Народів і невтральні держави.

 

ПАРИЖ 22. III. В четвер о год. 10 представники держав невтральних вислухали офіціяльного звіту комітету комісії Союза народів, зложеного з льорда Роберта Черчіля, презідента. — Полковник Гаазе, Тіманса, Веніцельоса і Весніча. Проєкт акту предложений на плєнарній конференції 17. IІ. с. р. опирався на основі дискусії. Прочитано і передискутовано за порядком 15 артикулів. Крім цего ріжні невтральні делєґати ставили свої поправки. Друге засідання відбулося в пятницю в ціли докіньчення читання артикулів пакту. В cуботy рано о 10 год. зібралася комісія, щоби передискутувати поправки пропоновані делєґатами. Заступлені отсі невтральні держави: Аргентина, Чілі, Колюмбія, Еспанія, Голяндія, Норвеґія, Параґвай, Перзія, Сальвадор, Швеція, Швайцарія. Часописи подають деякі інформації про замітки невтральних делєґатів. Ті замітки відносяться до побільшення числа представників другорядних держів на екзекутивній раді Ліґи. Рівнож домагалися більшої контролі воєнних фабрикатів. В кінци невтральні делєґати висказали погляд, щоби інтернаціональні конфлікти завсігди передкладано наперед мировим судам, заки передасться їх екзекутивному комітетови.

 

Австрія схиляється до Антанти.

 

БЕРНО 23. марта. Одна високо поставлена особа (мабуть проф. Ляммаш) заявила слідуюче: Ситуація Австрії поліпшаєся. Правлячі круги у Відні повинні визволитися з під впливів німецьких націоналістів, що приносили вже для Австрії нещастє. Для Австрії остає одна політична орієнтація: 3 німецьких земель утворили цілковиту независиму державу. Думка злуки з Німеччиною повинна відпасти, бо Антанта не заявляється за нею. Коли Австрія буде незалежною, окремою державою, дістане від Антанти усякі господарські, мілітарні і політичні полекші і це вийде для неї на добро.

 

Грізні події в Горішнім Шлеску.

 

БЕРЛІН, 25. марта. В посліднім тижні згромадили Чехо-Словаки великі військові сили на границі, які кождої хвилі є готові перейти до Горішного Шлеську. Рівнож і польські війська о силі 30 тисяч людий стоять над границею. Правдоподібно між Чехами і Поляками прийшло до взаїмного порозуміння в справі заняття цеї багатої країни. Свої наміри оправдують обі сторони сим, що між робітництвом на Шлеску шириться комунізм а вони не хочуть до него допустити. Се однак не відповідає дійсности. Стоїмо перед важними подіями.

 

Зворот політики супроти Німців.

 

БАЗЕЛЬ, 24. марта. Париські кореспонденти німецьких часописів доносять, що Франція змінила політику насильства супроти Німців. Вона не обстоює вже творення Надренської республіки і анексій німецьких областей.

 

Український голос

27.03.1919

До теми