◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Відбудова просвітного житя у львівськім повітї. Нам пишуть: Дня 12. с. м. відбудуть ся о год. 11. перед полуд. Загальні Збори Філїї Товариства "Просвіта" на львівський повіт в цїли переведеня основної просвітної орґанїзацїї та економічної дїяльности. На Зборах будуть виголошені 2 реферати: Вп. п. Ломінської: "Поклик до українського жіноцтва в справі просвітної орґанїзації" та п. Ванчицького: "Яка праця жде Читальнї львівського повіта в нинїшних переломових хвилях". Просвітна і економічна орґанїзація львівського повіта, як оборонного національного перстеня для міста Львова, має в нинїшних часах парворядне значінє. З сих причин пожадана дуже як найчисленнїйша участь львівської та позальвівської інтелїґенції та широких кругів селянства. До тепер на брали участи в орґанїзаційній дїяльности львівського повіта жіночі круги. А прецїнь для многих жінок, а головно тих, що суть зорґанїзовані в своїх Товариствах, виявляєть ся під нинїшну хвилю так богато важних причин увійти в тїснїйший контакт з населенєм львівського повіта. Чиж не нуждують наші бурси, захисти і захоронки, як і український загал передовсїм тому, що ізза браку більшої стичности з українським населенєм львівського повіта залежні є від визискуючих їх посередників? Зрозумінє ваги самооборони нехай була товчком до як найчисленнїйшої участи в Зборах, які відбудуть ся в салї Товариства "Бесїда".
Вивозять! З ріжних стацій західної приграничної полоси України надходять до мінїстра доріг в Київі телєґрами про конфлїкти, що виникають між аґентами зелїзниць і румунськими та й иншими війсковими частинами, які доконують ріжні грабіжи та насильства в районї українських зелїзниць. Так з Окницї наспіла позавчора така телєґрама до мінїстра доріг: Повідомляю, що участок Тирново-Рибниця захопили Румуни, які в порозуміню з бесарабською "Сфатуль Цері" є хазяями становища і розпоряджають ся, не тільки подвижним складом, але і грошевими доходами стацій. Заарештовують аґентїв, яких посилають для збору грошевих прибутків в касу півд.-зах. зелїзниць. Урядники тероризовані і боять ся лишатись на місцях. З тоїж Окницї телєґрафують мінїстру доріг, що як австро-угорське так і румунське війско без усякого дозволу Української Центр. Ради вивозять в Бесарабії не тільки харч, живність, а також гармати, війсковий припас, запаси інтенданських складів і т. д., що по станицях залишили російські військові частини. Румуни загрожують аґентам зелїзницї репресіями і навіть розстрілами, і тому вони нїчого проти сього вдіяти не можуть.
3 Народної Торговлї. Отсим пригадуємо, що Загальні Збори членів Народної Торговлї відбудуть ся у Львові в пятницю 12. с. м. о год. 4. по пол. у власнім домі Ринок ч. 36. — Богослуженє за померших членів відбуде ся в церкві Преображенській в дни зборів о 8. год. рано. — Дирекція.

12.04.1918

До теми