Письменники без системи, філософи без доктрини

 

Назар Федорак, літературознавець, поет, перекладач, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ім. акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка, голова літературознавчої комісії НТШ виступить на літературознавчому семінарі з доповіддю.

Фундаментальна праця Мішеля Монтеня «Есеї» та прозова спадщина Григорія Сковороди мають чимало точок дотику. Серед них і певні історичні аспекти. Так само, як у Франції добою відкриття людини в усій її самоідентичності стало
попереднє для Монтеня XV століття, в Україні діла та люди попереднього для Сковороди XVII століття мали певний одноцільний характер, були забарвлені тими самими кольорами, зокрема, і кольорами релігійного протистояння. І Монтень наприкінці XVI віку, і Сковорода наприкінці століття XVIII стали завершувачами важливих цивілізаційних епох в історії своїх народів. Одне з головних завдань, яке ставив перед собою европейський гуманізм – «відродження» греко-римської культури з бажанням наснажити її досягненнями власну, пізньосередньовічну цивілізацію, ґрандіозний синтез християнської «віри» й античної «мудрости», – в Україні довелося вирішувати вже діячам постренесансної епохи – доби бароко.

Модератор семінару - Данило Ільницький
Афіша - Віктор Мартинюк

вул. Івана Франка 150Дім Франка Чтв, 11/23/2017 - 15:30

До теми