Назар Федорак, літературознавець, поет, перекладач, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ім. акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка, голова літературознавчої комісії НТШ виступить на літературознавчому семінарі з доповіддю.

Фундаментальна праця Мішеля Монтеня «Есеї» та прозова спадщина Григорія Сковороди мають чимало точок дотику. Серед них і певні історичні аспекти. Так само, як у Франції добою відкриття людини в усій її самоідентичності стало
попереднє для Монтеня XV століття, в Україні діла та люди попереднього для Сковороди XVII століття мали певний одноцільний характер, були забарвлені тими самими кольорами, зокрема, і кольорами релігійного протистояння. І Монтень наприкінці XVI віку, і Сковорода наприкінці століття XVIII стали завершувачами важливих цивілізаційних епох в історії своїх народів. Одне з головних завдань, яке ставив перед собою европейський гуманізм – «відродження» греко-римської культури з бажанням наснажити її досягненнями власну, пізньосередньовічну цивілізацію, ґрандіозний синтез християнської «віри» й античної «мудрости», – в Україні довелося вирішувати вже діячам постренесансної епохи – доби бароко.

Модератор семінару - Данило Ільницький
Афіша - Віктор Мартинюк

Чтв, 11/23/2017 - 15:30
Львів
вул. Івана Франка 150
Дім Франка