04.01.1892

Нову стипендію для правників заводить Ставропігійскій Институт з фундації бл. п. Константина Кмицикевича бувшого совітника висшого суду краєвого і сеніора Института, помершого перед десяти лїтами у Відни. Покійник записав був на тую цїль суму 2100 зр., котра до того часу так збільшила ся, що Институт може надавати одну стіпендію в висотї 115 зр. pівно. Грамота фундаційна вже виготовлена і подана до намістництва до потвердженя. Першенство мають свояки фундатора.
Вовняний вечерок на дохід общества "Русских Дам" відбуде ся в суботу дня 11 (23) сїчня с. р. у великій сали "Народного Дому". Тоалети вовняні. — Вступ 1 зр. Початок о год. 8-ій вечером.
Шкода кадетска в Лобзові під Краковом, як доносять до нинїшних ґазет, горить вже від вчера. Доси згоріло праве крило, однакож єсть надїя, що решту уратує ся.
Инспекторат зелїзниць державних в Перемишли, на котрий тілько кладено надїй в колї польскім зменшив ся — як пише Gazeta Przemyska — до маленького бюра, складаючого cя ледви з 6 урядників. Начальником инспекторату именовано п. Ґесмана. Бюра тогож инспекторату будуть містити ся в партері правого крила головного будинку стаційного. Надїї каменичників що заповнять порожно стоячі мешканя урядниками инспекторату скінчили ся на нїчім.
Зміна власности. Добра Варяж в пoвітї сокальскім купив п. Каз. Мармарош, властитель Карова, від п. Ломницкого за 520.000 зр. — Добра Банунин, в пов. камінецкім, власність п-ї Пишиньскої, котрі арендував Товія Малєр, перейшли на власність і власну адміністрацію п-ї Роз. Трусколяскої за 106.000 зр. — Добра Стрептів і Молотилів, пов. камінецкого, купив від п. Кунців п. Вол. Пайперт за 195.000 зр.
Розлогій маєток Чорнявку на Буковинї купує Бернард Розеншток, властитель Скалата, за 660.000 зр. Передугодові пунктації вже під писані. Переговори ґр. Лянцкороньского о купно тих дібр розбили ся.
О величезній дефравдації доносять з Будапешту. Головний касієр пештеньскої щадницї Людвик Пювсич здефравдував в кількох послїдних лїтах близько 1.200.000 зр. а то до 60.000 зр. готівкою з підручної каси і більше як 1,100.000 зр. в угорскій рентї паперовій. Пювсич застрілив ся і аж по єго смерти сконстатовано такій величезний убуток. Дирекція оголосила зараз по сконтрі подробне справозданє о дефравдації а публика приймила се заявленє з великим спокоєм і показала таке довірє до дирекції, що помимо такої великої катастрофи не зауважано нїякої зміни в виплатах і вкладках. Пештеньска щадниця має в своїх касах до 14 міліонів зр.
Дрібні вісти. Стіпендії по 105 зр. одержали від буковиньского правительства черновецкі академики Ластовецкій і Лисинецкій. — Місце лїкаря громадского отворено в Селятинї коло Путилова на Буковинї. Платня 600 зр. Подаватись можна до 17 н. ст. сїчня до староства в Радівцях. О се місце повинні старатись лїкарі Русини.

1888 новинки