◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Окружна рада шкільна міска у Львові оповіщує: В днях 25, 26 і 27 н. ст. червня буде устроєна в будинку міскої школи видїлової женьскої, при ул. Хорущини ч. 1., вистава робіт ручних і рисунків всїх міских шкіл женьских, також виробів т. зв. slöjd-y і робіт пилочкою та з картону тих шкіл мужеских, в котрих та наука заведена. Для публики вступ вільний перед полуднем від 10—12-ої год., а по полудни від 4—7 ої години.
Нове жерело удержаня для женщин. З Відня доносять о рішеню правительства, що женщини, котрі мають відповідне образованє, а именно єсли зложили испит учительскій, можуть бути заняті в бюрах статистичних.
Розширенє двірця зелїзничого. В справі порішеної соймом мин. року резолюції що до розширеня двірця зелїзничого в Бучачи, повідомив тепер міністер торговлї, що ґенеральна дирекція австрійских зелїзниць державних признала умотивованими причини, подані для як найскоршого розширеня згаданого двірця зелїзничого, чого домагає ся також бучацкій видїл повітовий. Внесеня ґенеральної дирекції, після котрих дотичні роботи вже в сїм роцї почались а в р. 1891 мають бути покінчені, вже затвердило міністерство.
Консистор папскій відбув ся дня 23 н. ст. червня. На консисторі преконізовано найперше архіепископа віденьского д-ра Грушу. Ся часть консистора відбула ся, не як се дотепер було; в звичаю, публично, бо допущено прислухуватись крилошан, священиків і питомцїв духовної академії. При кінци відбув ся тайний консистор, на котрім папа Лев XIII именував пятьох кардиналів між ними епископа краківского Альбина Дунаєвского. — Краківска рада міска рішила вислати депутацію до цїсаря з подякою за се, що причинив ся до именованя еп. Дунаєвского кардиналом. В депутації поїдуть президент Барановскій і Мучковскій.
В Бродах уконституовав ся передвиборчій комітет міскій і запросив кандидатів на посла до сойму з міста Бродів, щоби зголосили свої кандидатури до 29 червня а 1 липня явили ся перед виборцями в сали ради міскої.
Торжество перевезеня мощей Мицкевича. З численних вістей дотикаючих сего торжества, а поміщуваних в польских ґазетах, і подаючих будьто о участи провінціональних міст в похоронах, будьто оповіщаючих зaрядженя головного комітету, подаємо oтсі два цїкавійші. В наслїдок прошень підкомітету краківского, комітету львівского і товариства учителїв шкіл висших, порішила краєва рада шкільна видати обіжник до дирекції шкіл середних і окружних рад шкільних, в котрім дозволяєсь властям шкільним устроювати поминальні богослуженя і торжества шкільні в честь памяти Мицкевича. Сей обіжник не буде мати значеня для шкіл в західній Галичинї, бо там кінчить ся наука шкільна з днем 1 липня, а лиш для шкіл у всхідній Галичинї. — Дирекція зелїзницї Кароля Людвика повідомила товариство им. Ад. Мицкевича і товариство "Гармонії", що мусимо відмовити их просьбі о вільні білети їзди на торжество до Кракова, бо міністерство торговлї заборонило давати які-небудь пільги в їздї на се торжество.
Дивоглядний бузько. З Хороброва, пов. сокальского, так пишуть до Szkół-и: На ланї засадженім бульбою, зладив собі бузько цїлком на земли гнїздо з пирію і соломи та висїдає з найбільшою печаливостію дванацять штук... бульби. Зливи, які послїдними часами були в Сокальскім, мусїли вимулити на верх саджені бульби, а сей бузько без пари позбирав их і занїс до гнїзда. Коли хто підійде до гнїзда, бузько сходить з него дуже неохотно, стає на кільканацять кроків дальше та вижидає, коли сей непрошений гість забере ся. Відтак скоро підбігає до гнїзда, поправляє дзюбом яйця та засїдає знов на гнїздї.
Дрібні вісти. В державі St. Illinois в північній Америцї лютив ся знов страшний цикльон, котрий завалив много домів по містах. Доси добули з-під звалищ до 200 тїл людских. — В гончарскій школї в Коломиї виготовляють величезний вазон на цвіти в дарі для маляря Семирадского. Орнаментика на вазонї чисто руска, гуцульска. Роботу проєктував і доглядає професор Крициньскій. — Командант жандармерії ґенерал Ґісль виїхав на инспекцію постерунків в Буковинї і Галичинї. — В нападї божевільства покусала в страшний спосіб вчера у Львові 16-лїтна Анна Войтило Леопольда Бачиньского, котрого відставдено до шпиталю а дївчину да заведеня божевільних в Кульпаркові.

24.06.1890

До теми