◦ ◦ ◦ ◦

Політичні містерії.

З Парижа доносять: Мільран стрінувся з Джоліттім в Елє Бен на другий день по відїзді Льойда Джорджа з Люцерни до Льондону. З сього приводу пише "Journal": Не відомо з якої причини Льойд Джордж не почувається до обовязку стрінутися зі своїми товаришами; а не оправдують його ні недуга, ні брак часу. Належить отже витягнути консеквенцію, що Льойдови Джорджеви ходить о те, щоби не стрінутися з Мільраном, та що Льойд Джордж хитро поручив Джоліттіому наперти на Мільрана, аби він змодифікував свій погляд на справи, що ділять льондонський кабінет від парижського.

 

Конституція А’Анунція для Рєки.

Як доносять з Рєки, Д’Анунціо оголосив текст конституції нової держави, що одержала назву "Італійська реґенція Карнаро" і обіймає Рєку і острови. Конституція ґарантує свободу переконань, слова, друку, зборів і нетикальність осіб та визначує мінімум заробкової платні і емеритури на старість, забезпечує виборче право, право референдум і право петиції. Як законодатне тіло має бути покликана рада зложена з представників робітничих союзів, функціонарів і вільних професій. Виконуючу власть має адміністраційна рада, зложена з 7. членів, вибираних на протяг одного року.

 

Союз між Польщею, Мадярщиною і Болгарією?

"L’ Homme Librе" завважує, що союз Чехословаччини, Югославії, евентуально також Румунії і Греції може створити союз між Польщею, Мадярщиною і Болгарією.

 

Домашна війна в Ірляндії.

Заворушення в Бельфаст — як доносять часописи — прибрали характер домашної війни. За оден день було 132 убитих і 200 тяжко ранених. В богатьох місцях міста повстали пожежі. Майже усі значні будинки горять. Мешканці втікають з міста. До Дебліна увійшло військо.

 

Ратифікація мирових договорів.

Як доносить Аґ. Аваса з Букарешту румунський парлямент ратифікував версальський мировий договір і договір, заключений в Тріянон. При тій нагоді міністер для закордонних справ заявив, що ці договори ненарушаємі, та що Німеччина і Мадярщина могли би осягнути порозуміння з Румунією, коли би тільки берегли строго рішень договору. Він заповів також заключення оборонного союза між Чехословаччиною і Югославією, що має на ціли забезпечення виконання договору в Тріянон і додав, що у відносинах між Чехословаччиною і Польщею зазначилося значне поліпшення. Міністер заявив, що спільна границя між Румунією і Польщею є для Румунії такою важкою справою, як справа границь з Чехословаччиною і Югославією. Вкінці міністер підкреслив нерозривність францусько-румунського союза.

 

Риґа місцем дальших переговорів.

Пресовий виділ мін. загр. сп. комунікує: Дня 2. ц. м. над раном відібрано таке радіо з Москви: Варшава, Сапєга міністер заграничних справ. Бажаючи оминути все що могло би спізнити перебіг переговорів і проводити хвилю заключення розєму і мирових прелімінарів між Росією, Україною і Польщею, правительства Росії й України зогляду узискання згоди латишського правительства акцептують Риґу яко місце дальших переговорів з Польщею під услівєм незайманости російської й української делєґації та помічного персоналу, як також у справах свобідного і без ніяких перешкод комуніковання зі своїм правительством при помочі радіотелєґрам і курєрів, котрих опечатані валізи не підлягатимуть ревізії. Оба правительства очікують у цій справі відповіди латишського правительства за посередництвом польського правительства заки висловлять свою остаточну згоду на вибір Риґи у вище згаданій ціли. Рівночасно повідомляють польське правительство, що новій російській й українській делєґації, котра відїде на нове місце переговорів, проводитиме горожанин Адольф Аврамович Йоффе, що склад делєґації закомунікується польському правительству безпроволочно і що вона матиме вистарчаючі повновласти до розпочаття і ведення до кінця безпроволочно по заключенню розєму і мирових прелімінарів переговорів, які вийдуть з цего в справі оконечного мирового договору. Коли лишень запевнення в справі жаданих ґарантій для нашої делєґації будуть дані, нова делєґація відїде до нового місця переговорів. Підп. Чічерін, предс. ради нар. ком. і ком. для загр. сп. Раковський.

Варшава. Міністер загр. сп. Сапєга поручив телєґрафічно представникови польського правительства в Ризі послови Вит. Камєнецкому, щоби звернув ся до латишського правительства й дістав ґарантії, про котрі говориться в повисшій телєґрамі та щоби про вислід повідомив безпосередно народніх комісарів для загр. справ і повідомив про цей вислід польське правительство.

 

Справа невтральности Німеччини.

Міністер Сімоне виголошуючи своє експозе про політику невтральности Німеччини, заявив, що Німеччина не має охоти виступати проти Польщі, але на запит, що зробила би Німеччина на випадок зломання невтральности Польщею, відповілося би що кождий, хто нарушує німецьку невтральність тим самим стає по стороні противників Німеччини. Дальше заявив, що у польсько-німецьких відносинах багато є вибухових елєментів і коли переговори не дадуть висліду, то може дійти до цего, що терпеливість німецької публичної опінії вичерпається, як це мало місце в Бресляв.

 

Нова нота Камєнєва.

З Льондону доносять, що Камєнєв вислав нову ноту до бритійського правительства. Ноту цю доручено також членам комітету анґлійських робітників і є свого рода контрультіматом Росії.

 

Стемпльовання банкнотів на Прикарпатській Україні.

"Ческе Сльово" доносить, що реченець остепльовання банкнотів на Прикарпатській Україні відрочено на необмежений час.

 

Громадська думка

04.09.1920

До теми