1893
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Відень 5 грудня. Вчера замкнено засїданя комісії для виїмкових законів. Партії коаліційні задумують зложити коротку заяву на плєнум палати так, що дебата потреває всего два засїданя.Білград 5 грудня. Опозиція скликує в цїлім краю згромадженя взиваючи до митової війни з Австрією.Берлин 5 грудня. Друге читанє торговельних договорів назначене на день 11 грудня.Париж 5 грудня. Вчера представив ся новий кабінет. Періє зложив именем правительства заяву в котрій висказав ся против ревізії конституції і против роздїлу держави від церкви. Опозиція приймила заяву дуже неприхильно і поставила внесенє амнестії для булянжистів Рошефорта і Ділльона. Внесенє упало більшостію всего 31 голосів.Рим 5 грудня. Міністерство Цанарделього уже уконституувалось. Всї теки з виїмкою теки міністра скарбу вже обсаджені. Маніфест радикалів виданий до народу домагає ся справедливого роздїлу податків, зменшеня буджету войскового і зредукованя цивільної лісти короля.
05.12.93 | | 125 років тому