Галицький Старшина

Присвята усім, що за безумну мрію про з'єдинення Галичини з Великою Матірю наложили головами на полях перемиських, львівських, київських — в норах Берестя, Стшалкової, Домбя і т. д.
20.03.20 | | в 1918-у