Т. З.

Жиємо в часах пошестей. Заледви минула еспанка, а вже маємо другу пошесть, лише що не з заходу а зі сходу. Не маю на думці большевизму, але пишу пошесть, а то сліпе наслідування всего того, що діється в революційній Росії чи на Наддніпрянській Україні.
13.04.19 | | в 1918-у